obr1Koncom apríla sa na výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava konal 27. ročník Autosalónu. Tento veľtrh patrí k najnavštevovanejším podujatiam nielen na Slovensku, ale dá sa s určitosťou povedať, že aj v strednej Európe.
Na ploche 40 000 m2 bolo prezentovaných 46 značiek, jedna európska výstavná premiéra, dve stredoeurópske výstavné premiéry a viac ako 80 slovenských premiér. Len týždňom pred otvorením bratislavského Autosalónu skončil svetoznámy automobilový veľtrh v Ženeve a mnohé na ňom vystavené automobily sme mohli vidieť aj v hlavnom meste Slovenska.
Možno konštatovať, že tohtoročný AUTOSALÓN 2017 Bratislava splnil očakávania organizátorov veľtrhu a všetkých jeho návštevníkov. Celkový počet návštevníkov dosiahol číslo 198 384.
Počas Autosalónu prebiehal bohatý sprievodný program, ako napríklad Detský Mini AutoSalón, testovacie jazdy na osobných a úžitkových automobiloch a elektromobiloch, kuriérsky test úžitkových vozidiel, crash testy, otvorenie tuningovej sezóny a ďalšie.

obr2
obr3
obr4
obr5


Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku, člen ZSVTS, zorganizovala v spolupráci s INCHEBA EXPO Bratislava, a. s., veľmi úspešnú odbornú konferenciu Pohonné látky a mazivá pre moderné automobily, ktorej mediálnym partnerom bol práve magazín Strojárstvo/Strojírenství. Na tejto konferencii predniesli svoje príspevky významní odborníci v odbore motorov, výroby a hodnotenia kvality palív, rovnako boli predstavené nové trendy v automobilových mazivách. K predneseným témam prebehla aj široká diskusia.

Text/Foto: Dr. Pavol KLUCHO, SSTT Bratislava