Kia1Výrobný závod Kia Slovakia má prvé akreditované emisné laboratórium na Slovensku. Akreditované zariadenie vybavené najnovšími technológiami ovládajú priamo kvalifikovaní zamestnanci automobilky. Výsledky emisných testov áut uskutočnených v laboratóriu sú celosvetovo plne akceptovateľné tretími stranami.

Automobilka v Tepličke nad Váhom má emisné laboratórium s potrebným vybavením od začiatku výroby na Slovensku. K začiatku procesu jeho akreditácie pristúpila zhruba pred rokom. Od mája je laboratórium svojim vybavením a postupmi plne akreditované pre testovanie výfukových emisií v laboratórnych podmienkach (WLTP).
„Hlavnými dôvodmi akreditácie laboratória bolo získať najvyššie kvalitatívne ohodnotenie skúšobného laboratória v Európe a tiež zvyšujúce sa požiadavky pre emisné normy. Akreditácia laboratória je zárukou dôveryhodnosti výsledkov testov vykonávaných našimi zariadeniami. Výhodou pre Kia Slovakia je najmä fakt, že testy môžeme vykonávať priamo v našom závode, pričom výsledky sú akceptované homologizačnými orgánmi aj bez potreby ich prítomnosti,“ priblížil Tomáš Potoček, hovorca Kia Slovakia.

Kia2
Pre samotnú akreditáciu bolo potrebné doplniť a upraviť kvalitatívne procesy, napríklad kalibrovať zariadenia podľa normy ISO 17025 akreditovanými spoločnosťami, vytvoriť príručku kvality, zabezpečiť zdroje a prístroje potrebné na správne vykonávanie testov podľa normy.
V budúcnosti plánuje automobilka akreditovať laboratórium aj pre testy vozidiel v reálnej premávke, tzv. RDE a po potrebných úpravách aj testy v rámci novej emisnej normy EURO 7.

Text/Foto KS