spjMesto Nitra ako príslušný špeciálny stavebný úrad vydalo stavebné povolenie na novostavbu Automotive Nitra project. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia si podal stavebník Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. Špeciálny stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Automobilka plánuje začať s výstavbou v nitrianskom priemyselnom parku koncom leta tohto roka.


Nitriansky závod britskej automobilky Jaguar Land Rover má podľa rozhodnutia vlády status významnej investície. "Podnikateľský zámer s investičnými nákladmi v celkovej nominálnej výške 1,406 miliardy eur sa bude realizovať na území Strategického parku Nitra, v katastrálnom území Dražovce a Lužianky, okres Nitra. V priamej súvislosti s podnikateľským zámerom sa vytvorí 2834 nových pracovných miest do konca roka 2020," spresnilo Ministerstvo hospodárstva SR v dôvodovej správe k vládnemu materiálu. Vláda SR v súvislosti s investíciou Jaguaru schválila v decembri minulého roka aj poskytnutie štátnej pomoci vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v maximálnej výške 130 miliónov eur.
Jaguar Land Rover plánuje v Nitre postaviť závod s výrobnou kapacitou 300 000 vozidiel ročne. Prvé vozidlá chce vyprodukovať už v roku 2018, v prvej fáze plánuje firma vyrábať 150 000 áut ročne. Automobilka vytvorí zhruba 3000 priamych a 15 000 nepriamych pracovných miest. "Cez webovú stránku už prejavilo záujem pracovať pre našu firmu približne 40 000 ľudí. S výberom budúcich zamestnancov sa začne budúci rok,“ skonštatoval prevádzkový riaditeľ firmy Alexander Wortberg.

Zdroj: TASR