vpoNemecká spoločnosť Etilog GmbH buduje v Prešove svoju centrálu. Prácu by tu vo finálnej fáze malo nájsť až 500 ľudí. Informoval o tom referent tlačového oddelenia mestského úradu Milan Grejták.


Podľa prešovskej radnice ide o rodinnú firmu, ktorá sa zaoberá výrobou prepravných obalov pre automobilový priemysel. V tomto smere je svetovým technickým lídrom. Spoločnosť spolupracuje so všetkými významnými producentmi automobilov, ktorým vytvára na mieru obaly pre bezpečnú prepravu výrobkov.
Prešov sa podľa majiteľov spoločnosti má v blízkej budúcnosti stať lídrom v oblasti výroby týchto špeciálnych produktov. Doposiaľ vyrába textilné diely svojich obalov v Dunajskej Strede a kovové komponenty zasa dováža z Poľska, kde má v kooperujúcej firme vlastnícky podiel. „Rozhodli sme sa, že kompletnú výrobu od vývoja, cez výrobu látok, textilných, plastových a kovových dielov až po finalizáciu obalov sústredíme v Prešove a nadviažeme tak na tunajšiu niekdajšiu tradíciu textilnej a strojárskej výroby," skonštatoval syn zakladateľa firmy Josef Ebnet.
Podľa slov primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej dôkazom toho, že samospráva sa snaží vytvárať priaznivé podmienky pre podnikateľov je fakt, že v meste pribudne ďalšia výrobná spoločnosť.
Tí chcú, okrem samotnej výroby podporovať a sponzorovať aj vzdelávacie inštitúcie, ktoré budú pripravovať mládež na pôsobenie v potrebných výrobných oblastiach. „Len tak môže vznikať aj kvalitná pracovná sila,“ dodal Ebnet. Vzdelanie je podľa jeho slov dôležité aj z dôvodu ovládania moderných technológií, ktorými firma disponuje.
Momentálne už trénujú prvých zamestnancov v dočasnom sídle spoločnosti na Strojníckej ulici. „Paralelne pripravujeme aj výstavbu haly a zisťujeme možnosti štátnej podpory tvorby pracovných miest,“ zdôraznil syn zakladateľa spoločnosti. Komplexná výroba firmy v regióne by sa podľa neho mala rozbehnúť v priebehu budúceho roku.

Zdroj: TASR