lkpSpoločnosť SEC, spol. s r. o., Nitra plánuje rozširovať svoje prevádzkové a výrobné priestory v jestvujúcom areáli firmy v priemyselnej zóne Nitra, časť Horné Krškany. Rozšírenie výrobných kapacít súvisí s hlavným výrobným programom spoločnosti, ktorým je výroba svietidiel dopravnej techniky. Rozšíriť by sa mali priestory lakovne kovodielov, montážnej haly svietidiel, expedičnej haly, krytých manipulačných plôch a nevyhnutného sociálno – prevádzkového zázemia personálu. Projekt je v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Podľa predloženej projektovej dokumentácie odhaduje investor celkové investičné náklady na 4,5 milióna eur.


Spoločnosť plánuje rozbehnúť investíciu v auguste tohto roka, stavba by mala byť ukončená do konca roka 2019. Po rozšírení prevádzkových a výrobných kapacít by malo vzniknúť zhruba 62 až 70 nových pracovných miest, z toho bude osem THP pracovníkov v kancelárskych priestoroch a 54 až 62 pracovníkov vo výrobno-montážnej prevádzke.

Zdroj: TASR