inlSpoločnosť Gestamp Nitra, s. r. o., plánuje vybudovať nový závod v nitrianskom priemyselnom parku Sever. Výstavba a prevádzka lisovacieho závodu na výrobu dielov pre automobilový priemysel súvisí najmä s pripravovanou výrobou automobilov v areáli priemyselného parku.


Podľa projektu predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie dosiahnu predpokladané investičné náklady 100 miliónov eur. Výstavba závodu by sa mala začať koncom tohto roka, spustenie do prevádzky je naplánované v polovici roka 2018. Výstavba by mala byť realizovaná v dvoch fázach, po jej ukončení by malo v novom závode vzniknúť 396 pracovných miest.
Nový závod by mal byť umiestnený v nadväznosti na existujúci priemyselný park Nitra – Sever v katastrálnom území obce Lužianky. Parcely, na ktorých je výstavba navrhnutá, sú súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Zastavaná plocha by mala presiahnuť 57 000 štvorcových metrov, ďalších takmer 27 000 m2 bude tvoriť spevnená plocha. Projekt počíta s umiestnením štyroch lisovacích liniek pre výrobu karosárskych komponentov pre automobilový priemysel. Kapacita prevádzky bude budovaná v dvoch fázach až na úroveň lisovania 50 000 ton ročne.

Zdroj: TASR