Predvadzacie pneumatiky z 90 udrzatelnych materialov piktogramy

Pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín predstavila nedávno spoločnosť Goodyear.

Predvádzacie pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín obsahujú v svojich dvanástich súčastiach celkom 17 rôznych východiskových materiálov, vrátane týchto:

Sadze v pneumatikách slúžia na spevnenie zmesi a na predĺženie ich životnosti. Tradične sa vyrábajú spaľovaním rôznych druhov ropných produktov. Predvádzacie pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín obsahujú štyri rôzne typy sadzí, ktoré sa vyrábajú z metánu, oxidu uhličitého, rastlinného oleja a suroviny vzniknutej pyrolýzou pneumatík určených na likvidáciu. Všetky tieto technológie slúžia na zníženie objemu uhlíkových emisií cirkulárnemu hospodárstvu a využívanie uhlíka zo živej prírody pri zachovaní potrebných úžitkových vlastností.

Využitie sójového oleja napomáha zachovávať poddajnosť gumovej zmesi pneumatík pri rôznych zmenách teploty. Sójový olej je prírodný zdroj, ktorý obmedzuje nevyhnutnosť využívania ropných produktov. Takmer 100 % bielkovín zo sóje sa využíva v potravinárstve a pri výrobe krmív, ale olej, ktorý vzniká pri jej spracovaní, zostáva z veľkej časti nevyužitý a môže tak slúžiť na technické účely.

Silika (oxid kremičitý) sa v pneumatikách bežne využíva, pretože pomáha zlepšiť ich priľnavosť a znižovať spotrebu paliva. Predvádzacie pneumatiky obsahujú vysoko kvalitný oxid kremičitý vyrábaný z popola z ryžových šupiek (RHA silika). Popol vzniká spaľovaním odpadu pri spracovaní ryže a väčšinou sa len ukladá na skládky.

Polyester sa získava recykláciou plastových fliaš a ďalšieho plastového odpadu. Získaný materiál slúži ako jedna z východiskových surovín na výrobu technického polyesteru, ktorý je jednou zo zložiek kordovej vrstvy kostry pneumatík.

Pre lepsiu budoucnost

Živica sa využíva na zlepšenie trakčných vlastností pneumatík. V predvádzacích pneumatikách boli tradičné živice vyrobené z ropy nahradené biologicky obnoviteľnými borovicovými živicami.

Drôty pätky a oceľový kord zabezpečujú vystuženie konštrukcie radiálnych pneumatík. V predvádzacích pneumatikách je použitý pätkový drôt a oceľový kord z ocele s vysokým obsahom recyklovaného kovu, ktorý sa vyrába v elektrickej oblúkovej peci (EAF). Tento výrobný proces umožňuje znížiť spotrebu energie a zvýšiť obsah recyklovaného kovu v oceli. Tak isto sa vyznačuje nižším objemom emisií skleníkových plynov ako štandardná výroba ocelí vo vysokej peci.

Pneumatiky obsahujú aj polyméry certifikované v systéme ISCC so sledovaným podielom biologických a biologicky obnoviteľných surovín.

( Podľa Goodyear Tire & Rubber Company/-min-)