obrNová správa, ktorú pravidelne zverejňuje popredná európska ekonomická poradenská agentúra London Economics, potvrdila rastúci podiel spoločnosti Kia Motors Europe na európskej ekonomike. Jedným z kľúčových záverov tejto správy (The economic and societal benefits deriving from the presence of Kia in Europe - Hospodárske a spoločenské prínosy vyplývajúce z európskych aktivít automobilky Kia) je skutočnosť, že na podnikateľské aktivity Kia Motors v Európe je naviazaných viac ako 153 000 priamych a nepriamych pracovných miest (vrátane dodávateľských subjektov, predajných zastúpení a distribúcie).

V roku 2014 odviedla Kia v Európe na daniach celkovo 934 miliónov eur
Správa vyzdvihuje, že v roku 2014 spoločnosť Kia Motors odviedla európskym štátom na daniach celkovo 934 mil. eur (vrátane colných poplatkov, daní z predaja a daní z príjmu právnických osôb), čím ešte viac podporila ekonomiku v tomto regióne. Uvedená čiastka vzrástla takmer o 8 % oproti roku 2013, kedy podnikateľské zastúpenia Kia Motors odviedli v Európe na daniach 865 mil. eur.

Trvalý rast výroby Kia Motors Slovakia
Jediný európsky výrobný závod automobilky Kia v Tepličke nad Váhom už niekoľko rokov po sebe zvyšuje objem výroby. Prvý automobil opustil výrobné linky koncom roka 2006 a v roku 2015 už evidovali model Kia s poradovým číslom 2 milióny. Kia Motors Slovakia je jednou z mála svetových výrobných prevádzok s potenciálom produkovať až osem rôznych modelov na jednej výrobnej linke.
V súvislosti s nárastom výroby v Kia Motors Slovakia - v období 2013-2014 sa produkcia zvýšila o 3,5 % - správa agentúry London Economics vyzdvihuje, že úhrnná hodnota dodávok pre európske výrobné aktivity automobilky Kia dosiahla v roku 2014 sumu 4,3 miliárd eur. Plných 71 % týchto dodávok (v objeme 3,0 miliardy eur) nakupovala spoločnosť v rámci Európy. Zo všetkých automobilov značky Kia, predaných v roku 2014 v Európe, pochádza 56 % zo Slovenska.

Hrubá pridaná hodnota automobilky Kia dosiahla objem 2,5 miliardy eur
Správa analyzuje celý hodnotový reťazec automobilky Kia v rámci Európy - od výskumu a vývoja cez výrobu, dodávky, predaj a následnú distribúciu automobilov po celom kontinente. Samotná predajná a distribučná sieť prispieva k európskemu HDP čiastkou 1,3 miliardy eur, pričom celková hrubá pridaná hodnota automobilky Kia - vrátane externých dodávok a nezávislých predajcov automobilov Kia - dosahuje 2,5 mld. eur.
Pri tejto príležitosti Michael Cole, COO spoločnosti Kia Motors Europe, uviedol: „Európa je pre značku Kia kľúčovou základňou výskumu, vývoja a výroby v celosvetovom meradle, pričom naša európska výroba a ďalšie aktivity tu z roka na rok rastú. Kia v tomto regióne v priebehu niekoľkých rokov investovala mnoho miliárd, čo teraz prináša ovocie nielen pre spoločnosť samotnú, ale aj pre mnohé európske krajiny, v ktorých pôsobíme. Teší nás, že správa agentúry London Economics poukazuje na celkovú hodnotu nášho prínosu pre európske hospodárstvo a ekonomiku.“

TEXT/FOTO KMS