Dualna akademiaVýrobná spoločnosť Volkswagen Slovakia reaguje ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku na globálne zmeny v automobilovom priemysle aj v oblasti duálneho vzdelávania. V spolupráci so Súkromnou SOŠ automobilovou Duálnou akadémiou prináša od tohto školského roka inovovaný odbor autotronik špecializácia na elektromobilitu.

Zelená transformácia smerom k elektromobilite a nasadzovanie najmodernejších technológií do výrobného procesu prináša júnové výzvy i v oblasti vzdelávania. Volkswagen Slovakia si vzdeláva vlastných odborníkov duálnym systémom už takmer desaťročie, pričom priebežne flexibilne reaguje na aktuálny vývoj. V tomto smere inicioval aj úpravu školského vzdelávacieho programu doterajšieho študijného odboru autotronik. „Vzhľadom na zvyšujúci sa podiel elektrických vozidiel vo výrobe a naše ciele zamerané na elektromobilitu a uhlíkovú neutralitu si plne uvedomujeme, že dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile bude len narastať. Preto nás teší, že v spolupráci s Duálnou akadémiou vieme flexibilne reagovať na požiadavky zamestnávateľ o v uviedol Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia. Podnik sa preto v spolupráci so školou rozhodol doplniť odbor autotronik o zameranie na vysokonapäťovú techniku a systémovú elektrotechniku vo vozidle, a to počnúc aktuálnym školským rokom.
Volkswagen Slovakia je priekopníkom v oblasti elektromobility, pričom čisto elektrické vozidlá vyrába od roku 2013 . Vzhľadom na vysokú komplexitu produktového portfólia a výrobný program pracujú vo Volkswagen Slovakia už dlhé roky vysokokvalifikovaní a skúsení zamestnanci, ktorí odovzdávajú svoje technologické know how v oblasti elektromobility aj v rámci koncernu. Aktuálne vypomáha takmer 150 zamestnancov zo Slovenska pri nábehu a výrobe elektrických modelov vo Volkswagen Sachsen , vlajkovom závode koncernu v elektromobilite . So školeniami zamestnancov na elektro mobilitu začal podnik súčasne s nábehom elektromobility v roku 201 3 a odvtedy prešli školeniami v interných tréningových centrách, ako aj v rámci koncernu tisícky zamestnancov.

Text/Foto VW