eapEurópska asociácia výrobcov automobilov (ACEA) uverejnila svoju výročnú príručku Pocket Guide, ktorá poskytuje prehľad o automobilovom priemysle EÚ vrátane najnovších údajov týkajúcich sa zamestnanosti, výroby a predaja vozidiel, bezpečnosti na cestách, výskumu a vývoja, životného prostredia a obchodných tokov.


Nové údaje v tejto hlavnej publikácii potvrdzujú, že automobilový priemysel je kľúčovým pilierom európskeho hospodárstva a závisí od neho širšie oživenie kontinentu po pandémii COVID-19. Automobilový priemysel vytvára viac ako 7% celkového HDP EÚ.
„Výrobcovia automobilov čelia veľmi silným dôsledkom krízy, ktorá zasiahla náš sektor bezprecedentnou silou,“ uviedol Eric-Mark Huitema, generálny riaditeľ ACEA. „V záujme ekonomického zdravia kontinentu vyzývame zákonodarcov EÚ a členských štátov, aby urýchlene zvýšili svoju politickú, ekonomickú a praktickú podporu pre náš priemysel,“ uviedol Huitema. “Je čas zmeniť slová na činy a nájsť pragmatické riešenia, ktoré nám pomôžu zvrátiť nepriaznivú situáciu.”

Vybrané údaje z Automotive Industry Pocket Guide 2020-2021:
- Automobilový ekosystém poskytuje prácu 14,6 miliónom Európanov, čo predstavuje 6,7% celkovej zamestnanosti v Európskej únii.
- V 226 závodoch v EÚ pracuje na výrobe vozidiel 2,7 milióna ľudí, čo predstavuje 8,5% celkových pracovných miest v priemysle.
- V roku 2019 počet vozidiel „made in Europe“ predstavoval takmer 18 miliónov, čo je 20% celosvetovej výroby vozidiel.
- 5,6 milióna týchto vozidiel sa vyviezlo do celého sveta, čo v minulom roku znamenalo pre EÚ obchodný prebytok 74 miliárd EUR.
- Automobilový sektor je najväčší investor do vedy a výskumu v EÚ, ročne investuje do R&D 60,9 miliárd EUR (+ 6,1% v porovnaní s predchádzajúcim rokom), čo predstavuje 29% celkových výdavkov na vedu a výskum v EÚ.
- Na európskych cestách je v súčasnosti v obehu 313 miliónov vozidiel. Okrem zabezpečenia voľného pohybu osôb a tovaru na celom kontinente sú tieto vozidlá hlavným zdrojom vládnych príjmov a každoročne prinášajú dane viac ako 440,4 miliárd EUR.

Európsky automobilový priemysel sa dnes nachádza v mimoriadne ťažkej situácii. Výrobcovia vozidiel museli počas epidémie zatvoriť svoje vývojové strediská a výrobné závody na priemerný čas 30 pracovných dní, čo spôsobilo výrobné straty viac ako 2,4 milióna motorových vozidiel. Očakáva sa, že v roku 2020 sa predaj automobilov zníži o rekordných 25 %.
Huitema: „Sme odhodlaní spolupracovať s tvorcami politík v Bruseli a v členských štátoch EÚ s cieľom zabezpečiť, aby náš sektor mohol prežiť a zotaviť sa – a tým chrániť pracovné miesta, výrobu a budúce investície.“

TEXT ZAP SR/ACEA