psaMPod dobré výsledky roka 2019, kedy sa vyrobilo najviac vozidiel v histórii trnavskej automobilky, sa podpísal úspešný štart novej generácie modelu Peugeot 208 a predovšetkým jeho plne elektrickej verzie e-208 s nulovými emisiami CO2. Vozidlo získalo ocenenie Európske auto roka 2020. Prvá polovica roka 2020 bola v znamení bezprecedentného zastavenia výroby z dôvody pandémie COVID 19 na takmer dva mesiace – od 19. marca do 12.mája. Aktuálnou prioritou trnavského výrobného centra je zvýšenie konkurencieschopnosti s cieľom získať novú investíciu, ktorá by posilnila budúcnosť Groupe PSA Slovakia.


Už koncom roku 2018 rozbehla automobilka transformačný projekt Future in our hands. Jeho základnými tromi piliermi sú klientská kvalita, obratnosť a ekonomická výkonnosť. Katalyzátormi sú digitalizácia a kompetentné a angažované tímy. Ide o interný nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti na stále viac neistom trhu. Top udalosťami minulého roka v Trnave bol rozbeh prvej prevádzky kompletizácie batérií pre elektrické vozidlá v skupine Groupe PSA, tzv. ateliéru baterkárne. Okrem už spomínaného úspešného štartu novej generácie modelu Peugeot 208, ktorý získal ocenenie Európske auto roka, sa v závode v Trnave dokončovala faceliftová úprava modelu Citroën C3. Jeho finálna podoba bola verejnosti predstavená vo februári 2020, výroba sa spustila 11. júla.

Nové výrobné míľniky
Trnava v roku 2019, ôsmy rok po sebe, zaznamenala nové maximum 371 152 vyrobených vozidiel smerujúcich k zákazníkom takmer do celého sveta. Medziročne produkcia porástla o 5,4 %. Z celkového počtu bolo už 7 236 vozidiel 100 % elektrických, s nulovými emisiami a teda s monogramom e-208. „Baterkáreň“ skompletizovala vlani, v prvý rok produkcie, 10.250 batériových pack-ov. Okrem potreby Trnavy boli vyrobené aj pre model e-DS3 Crossback v Poissy pri Paríži. Čo sa týka ľudských zdrojov, celková priemerná mesačná mzda bez manažmentu dosiahla v roku 2019 výšku 1.632 eur pred zdanením (vrátane prémií a príplatkov).

Dvojmesačná neočakávaná prestávka
Začiatkom marca tohto roku bolo pre riziko COVID 19 rozhodnuté o bezprecedentnom zastavení výroby vo všetkých európskych závodoch Groupe PSA. V Trnave výrobná linka zastala 19. marca. Nasledovalo rýchle zavedenie protokolu prísnych hygienických opatrení. Ich aplikácia bola hodnotená externým auditom. Ten Trnave prisúdil najvyššiu možnú známku. Od 12. mája nastúpil proces bezpečného, robustného a rýchleho rozbehu výroby. Už od soboty 6. júna, ako prvá automobilka na Slovensku, sa Trnava vrátila do výroby v plnej kapacite. Automobilka má aktuálne dostatok objednávok do jesene 2020. Viaceré opatrenia distribúcie rúšok, ochranných prostriedkov a zapožičania vozidiel smerovali pre pomoc mestu a regiónu Trnava.

Záujem o nové investície
Top prioritou automobilky je zvyšovanie jej konkurencieschopnosti tak, aby mohla uspieť v nastávajúcej súťaži o novú investíciu. Hlavnými kritériami úspechu sú cena a efektivita práce, režijné náklady vrátane energií a digitalizácia a inovácie. V záujme zvyšovania konkurencieschopnosti a zachovania budúcnosti automobilky pokračuje automobilka v projekte Future in our hands, teda zvyšovaní kvality, zlepšovaní ekonomickej výkonnosti a obratnosti. Rovnako dôležité je zlepšenie externého podnikateľského prostredia, ktoré od svojho nástupu avizuje nová vláda SR.

TEXT Michal Múdrý