VWSK Martin 01mOd spustenia výroby komponentov v závode Volkswagen Slovakia v Martine uplynulo presne 20 rokov. Do dnešného dňa vyrobili zamestnanci v turčianskom regióne viac ako 522 miliónov komponentov, ktoré sú súčasťou miliónov vozidiel exportovaných do celého sveta. Investície v regióne dosiahli celkovo viac ako 260 mil. eur.


„Za úspechom martinského závodu stojí viac ako 800 kvalifikovaných zamestnancov, ktorým patrí veľké poďakovanie za ich dlhoročné pracovné nasadenie a angažovanosť. Aj vďaka nim patrí závod v Turci medzi atraktívne a konkurencieschopné komponentné závody vrámci celého koncernu. Dokazuje to okrem iného pridelenie nového produktu, avizované na začiatku tohto roka. Môžem potvrdiť, že v Martine sme na dobrej ceste k zabezpečeniu pracovných miest a udržateľnej transformácii smerom k elektromobilite,“ uviedol Dr. Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia.
Martinský závod Volkswagen Slovakia je súčasťou koncernovej spoločnosti Volkswagen Group Components. Bol založený v roku 2000 v údolí Turčianskej kotliny. Svoje významné postavenie v turčianskom regióne dokazuje ako jeden z najväčších a najstabilnejších zamestnávateľov.Na ploche 58-tisíc metrov štvorcových sa tu vyrábajú komponenty pre prevodovky a podvozky ako ozubené kolesá, telesá diferenciálov,hriadele a synchrónne diely. Vyše 90 % produkcie smeruje do koncernových závodov v Nemecku, kde sú zabudovávané do vyše 60 modelov vozidiel šiestich koncernových značiek(Volkswagen, ŠKODA, SEAT, Audi, Porsche a Volkswagen Úžitkové vozidlá).Časť produkcie zostáva dočasne na Slovensku. V bratislavskom závode ich montujú do 6-stupňových manuálnych prevodoviek pre modely štyroch koncernových značiek. V roku 2019 v turčianskej fabrike vyrobili takmer 30 miliónov komponentov.

VWSK Martin 02
„Posledné dve desaťročia boli v automobilovom priemysle veľmi dynamické. Všetky globálne zmeny v tomto odvetví sa priamo dotýkajú aj nášho závodu. Naším cieľom je držať krok s dobou a zachovať si konkurencieschopnosť, aby sme si udržali pozíciu spoľahlivého a sociálne zodpovedného zamestnávateľa. Vrámci konkurenčného boja sa nám len nedávno podarilo získať výrobu nového diferenciálu pre elektrické pohony, ktorá so sebou prináša celkové investície v objeme približne 35 mil. eur. Takéto rozhodnutia dokazujú, že máme odborné kompetencie reagovať na prebiehajúcu transformáciu mobility,“ uviedol Christian Rauch, vedúci výrobného závodu Martin.
Nové investície so sebou prinášajú ďalší rozvoj martinského závodu, v ktorom budú onedlho nasadené nové výrobné technológie ako laserové zváranie a vákuové kalenie a zamestnanci získajú nové možnosti vzdelávania.

TEXT/FOTO Lucia Kovarovič Makayová