ap2vPokročilé termické zváracie postupy môžu ponúkať ideálne riešenie najmä pri náročných škárovaniach. Magna Steyr, výrobca automobilov a subdodávateľ automobilového priemyslu, to potvrdzuje pri výrobe komplexných, opticky ako aj kvalitatívne náročných komponentov z hliníkových zliatin. Spoločnosť rieši v rakúskom meste Graz extrémne ťažkú aplikáciu s použitím CMT Advanced. Zvárací proces vyvinutý spoločnosťou Fronius vypĺňa a spája opticky a kvalitatívne bezchybne škáry až do niekoľkých milimetrov.

Výsledkom je splnenie najvyšších požiadaviek odberateľov karosérií v luxusnej triede a odstránenie potrebného mimoriadne prácneho dokončovacieho obrábania. Technológia sa využíva pri výrobe hliníkových karosérií špičkových limuzín, vyrábaných v kusových množstvách. "Vyžaduje sa veľmi kvalitný spoj bez akýchkoľvek kompromisov z hľadiska vzhľadu. Nie sú prípustné žiadne póry ani dodatočné tmelenie", vysvetľuje Werner Karner z oddelenia Fügezentrum Versuchsbau spoločnosti Magna Steyr. Typickým príkladom je zvar, ktorý spojí 1,1 mm hrubý plech stĺpika s rovnako hrubým plechom strechy. Obidva plechy pozostávajú zo zliatiny AlMgSi 6014 a spoja sa preplátovaným spojom pri kútovom zvare. Ten vykompenzuje od spôsobu zhotovovania závislú súčtovú chybu výškového rozdielu medzi stĺpikom a strechou. "Je to najťažší zvar, s ktorým som sa stretol počas svojej 30-ročnej odbornej praxe", vysvetľuje expert na zváranie Karner. Pri hľadaní hospodársky presvedčivého riešenia odskúšali zodpovední pracovníci systém založený na elektrickom oblúku zvárania striedavým prúdom CMT Advanced. Tento sa plne osvedčil. Užívateľovi poskytuje cielenou voľbou polarity zváracieho prúdu novú možnosť zaviesť kov do škáry s použitím ešte menšieho vnášania tepla a súčasne vyšším výkonom odtavovania. Extrémna stabilita elektrického oblúka zvyšuje bezpečnosť procesu. Významná inovácia spočíva v tom, že zmena polarity prebieha počas fázy skratu. Počas skratu elektrický oblúk nehorí, odpadajú negatívne efekty ako odtrhnutie oblúka a z toho vyplývajúca nestabilita procesu.

Škárovací a vyplňovcí zvar, zhotovovaný procesom CMT Advanced. Spĺňa výrobné požiadavky aj najvyššie nároky na vzhľad a kvalitu povrchu.

TEXT: Juraj Podhájsky FOTO: Fronius