VW 300pxBratislavský závod Volkswagen Slovakia získal ocenenie „Transformer of the Year“ za najväčší posun v rámci zvyšovania efektivity spomedzi všetkých výrobných závodov značky Volkswagen dosiahnutý v priebehu minulého roka.

 

„Zvyšovanie efektivity je jedným z hlavných pilierov stratégie zameranej na zvyšovanie konkurencieschopnosti Volkswagen Slovakia. Zisk ocenenia dokazuje, že naše nasadenie v predchádzajúcom roku sa vyplatilo a som presvedčený, že nám pomôže v boji o nové produkty. Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom a kolegyniam, ktorým záleží na budúcnosti našej spoločnosti a podávajú tie najlepšie výkony. Napriek silnej konkurencii sme dosiahli skvelý výsledok,“ povedal Dr. Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia.

VW 600px

Člen predstavenstva značky Volkswagen pre produkciu a logistiku Dr. Tostmann odovzdal ocenenie predsedovi predstavenstva VW SK Dr. Grünbergovi.

Bratislava súťažila v konkurencii 15 závodov značky Volkswagen. V priebehu roka 2019 boli hodnotené štyri oblasti, a to efektivita, kvalita, procesy a výmena skúseností a zlepšovacích návrhov s inými závodmi. Vďaka nasadeniu tisícok zamestnancov sa dostal bratislavský závod
Volkswagen Slovakia, ktorý vyrába 8 modelov vozidiel 5 značiek, na prvú priečku. Zvýšenie efektivity závodov je jedným z hlavných cieľov stratégie značky Volkswagen pre produkciu a logistiku, ktorá bola predstavená na začiatku minulého roka. Do roku 2025 majú byť všetky závody o 30 % efektívnejšie, pričom Volkswagen Slovakia si predsavzal naplniť tento cieľ z veľkej časti už do konca roka 2020.

Automobilový priemysel zažíva náročné obdobie

V týchto neľahkých podmienkach je hlavnou úlohou vedenia bratislavskej automobilky získať nové produkty a zabezpečiť tak budúcnosť závodu,a tým aj stabilitu pracovných miest do ďalších rokov. „V bratislavskom závode sme urobili všetko preto, aby sme splnili ciele a mal tú najlepšiu východiskovú pozíciu pri rozhodovaní o pridelení nových produktov jednotlivým závodom. V minulom roku sme sa s tým najväčším nasadením pustili do zvyšovania efektivity, a zároveň sa nám podarilo uzavrieť kolektívnu zmluvu, ktorou sme dokázali koncernu našu stabilitu,“ uviedol Dr. Grünberg. Ako však dodal: „Dôležitú rolu v tomto smere hrá aj atraktivita podnikateľského prostredia. Napriek intenzívnej snahe mnohých podnikateľských subjektov a konštruktívnym návrhom na zlepšenie podnikateľského prostredia zo strany zamestnávateľov k pozitívnym rozhodnutiam doposiaľ neprišlo. Preto naďalej apelujeme, aby boli prijímané také rozhodnutia, ktoré pomôžu prekonať podnikom náročné časy.“

 

Zdroj/Foto: Volkswagen Slovakia