Automatizácia, Robotizácia, Digitalizácia

obrAutomatizovaná a robotizovaná výroba je rychlejší, efektivnější a ve výsledku také levnější. Moderní firma se dnes bez robotizovaných řešení neobejde, chce-li uspět v konkurenci. ENETEX TECHNOLOGY patří mezi špičku v oboru výroby zařízení pro automatizaci a robotizaci procesů. V oblasti tryskání a povrchových úprav nabízí jak typizované tryskací kabiny a komory, tak speciální řešení.

obr

Pri rotácii ramena (obr. 1) okolo horizontálnej osi 0, pri zanedbaní trenia v uložení, pôsobí na rameno hnací moment motora Mm, zotrvačný moment MD a moment od príslušnej zložky gravitačnej sily MG.

 

Článok popisuje návrh automatizovaného pracoviska pre montáž zhášacích komôr do elektrických ističov. Zhášacia komora je zložená z kovových zhášačov a z plastovej komôrky. Slúži na zhášanie elektrického oblúka, vznikajúceho pri odpájaní prívodu elektrického prúdu od elektrického obvodu (spotrebiča) pri preťažení alebo skrate.

obr1

Servisní robotika zažívá obrovský boom. Údaje Mezinárodní federace robotiky poukazují na silný potenciál růstu: v letech 2012 až 2015 se prodá po celém světě nejméně 93 800 nových profesionálních servisních robotů v hodnotě 12,5 miliardy eur. Veletrh AUTOMATICA, který se koná od 3. do 6. června 2014 v Mnichově, poprvé představí svou vlastní expozici na téma profesionální robotika.

Navrhovanie chápadiel priemyselných robotov je tvorivá konštruktérska činnosť, pri ktorej môžu byť inžinierske skúsenosti a myslenie podporené použitím vytváraných prototypov. K efektívnym možnostiam výroby prototypov robotických chápadiel patria metódy Rapid Prototyping. Článok popisuje proces tvorby jednoduchého prototypu chápadla za účelom jeho rozmerovej verifikácie.

obr
Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehlaidka robotov, ktorá chce ukázať žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na strojárstvo a automatizáciu.