Automatizácia, Robotizácia, Digitalizácia

obrZajištění kvalitní a efektivní výroby či provozu s minimálními náklady vyžaduje pravidelnou kontrolu a diagnostiku výrobních strojů i výrobních procesů. Efektivními nástroji pro tuto činnost s prokazatelnými výsledky jsou přenosné i stacionární vysokorychlostní kamery FASTEC Imaging, kamery iX Cameras a termokamery FLIR, které umožňují rychle a snadno zobrazit skryté problémy.

obrJiž několik let je pojem Průmysl 4.0 často slýchaným heslem. Všeobecně je symbolem čtvrté průmyslové revoluce, při které reálný svět a virtuální svět prorůstají v „Internet věcí“. Za ním se skrývá především měnící se průmyslové výroba, charakterizovaná stále vyšší individualizací produktů a velmi flexibilními výrobními procesy. K tomu přistupuje (slovy německého spolkového ministerstva vzdělání a výzkumu) „komplexní integrace zákaznic a zákazníků a obchodních partnerek a partnerů v obchodní procesy a procesy tvorby hodnot spolu s propojováním výroby a vysoce kvalitních služeb, které ústí v tzv. hybridní produkty“.

obr1V Kuřimi, vo firme Intemac Solutions, sa vo štvrtok 22. októbra uskutočnilo spoločné podujatie s firmou Stäubli - seminár na tému Robotické obrábanie. Na podujatí participovali SEMACO tools and software, či spoločnosť Ultratech. Hovorilo sa o využívaní robotov pre obrábanie viacerých druhov materiálov.

obrČlánok popisuje nové prístupy v oblasti robotiky. Trendom v danej oblasti je kooperácia človek – robot. Výrobné podniky si, rovnako ako výrobcovia robotov, uvedomujú danú skutočnosť, z čoho vyplýva (na základe štúdie) očakávaný nárast ich využitia v nasledujúcich rokoch. Článok sa zaoberá popisom danej problematiky.

titPredajca japonských priemyselných robotov, CNC riadiacich systémov a CNC strojov, spoločnosť FANUC Czech, zabezpečujúca ich predaj a servis v Česku a Slovensku, spolu s firmou Penta, zorganizovali v priestoroch slovenskej firmy Penta, v Poprade, podujatie pod názvom Svet priemyselnej automatizácie.

FANUC CORPORATION JAPAN uzavřela základní dohodu s vládou prefektury Tochigi na pořízení 695 000 m2 stavebních pozemků v „Mibu-Hanyuda Industrial Park", a již 19. září 2014 zakoupila 377 000 m2 pro první fázi výstavby.

Hlavní cílem této investice a stavebních plánů je snaha společnosti FANUC upevnit si svou vedoucí pozici na poli průmyslové automatizace čemuž by mělo přispět právě plánované rozšíření výrobní kapacity v oblasti CNC systémů, servomotorů a servozesilovačů.