Automatizácia, Robotizácia, Digitalizácia

obrČlánok popisuje nové prístupy v oblasti robotiky. Trendom v danej oblasti je kooperácia človek – robot. Výrobné podniky si, rovnako ako výrobcovia robotov, uvedomujú danú skutočnosť, z čoho vyplýva (na základe štúdie) očakávaný nárast ich využitia v nasledujúcich rokoch. Článok sa zaoberá popisom danej problematiky.

titPredajca japonských priemyselných robotov, CNC riadiacich systémov a CNC strojov, spoločnosť FANUC Czech, zabezpečujúca ich predaj a servis v Česku a Slovensku, spolu s firmou Penta, zorganizovali v priestoroch slovenskej firmy Penta, v Poprade, podujatie pod názvom Svet priemyselnej automatizácie.

FANUC CORPORATION JAPAN uzavřela základní dohodu s vládou prefektury Tochigi na pořízení 695 000 m2 stavebních pozemků v „Mibu-Hanyuda Industrial Park", a již 19. září 2014 zakoupila 377 000 m2 pro první fázi výstavby.

Hlavní cílem této investice a stavebních plánů je snaha společnosti FANUC upevnit si svou vedoucí pozici na poli průmyslové automatizace čemuž by mělo přispět právě plánované rozšíření výrobní kapacity v oblasti CNC systémů, servomotorů a servozesilovačů.

rem1

Robotické dvou- a tříosé systémy řady IK od jedničky na japonském trhu, společnosti IAI, jsou ekonomickým a flexibilním víceosým řešením pro automatizaci výroby. Díky IK systémům zvýšíte produktivitu a návratnost investic.

obrSpoločnosť Marpex, s. r. o., ako výhradný zástupca nemeckého výrobcu Turck a amerického výrobcu Banner Engineering, ponúka na Slovensku okrem štandardných prvkov priemyselnej automatizácie aj sofistikovanejšie riešenia pre efektívnu výrobu. Jedným z takýchto riešení sú aj kamerové inšpekčné systémy.

obr

Spoločnosť ROBOTEC zorganizovala druhý ročník odborného podujatia Innovation day 2014, ktoré nieslo podtitul “Inovácie v robotickom zváraní od svetového lídra OTC DAIHEN”.

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky organizovaným Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci Centrom vedecko-technických informácií SR usporiadala toto podujatie v dňoch 13. a 14. novembra v sídle firmy Sučanoch.