Automatizácia, Robotizácia, Digitalizácia

GE1Výrobný priemysel je čoraz viac komplikovaný. Spotrebitelia očakávajú rozmanitosť produktov; ekonomika si vyžaduje väčšiu flexibilitu; priestor na chyby stále menší. Vieme, že vždy sa dá zlepšovať, ale dennodenné priority sťažujú rozhodnutia, čomu venovať pozornosť. Vďaka modulárnemu prístupu však nemusíte riešiť všetko naraz.

digitalizacia1Klaster Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM a spoločnosť Trexima Bratislava realizovali 5. ročník prieskumu o úrovni implementácie Industry 4.0 v priemyselných podnikoch. Prieskum potvrdil trend poklesu tempa digitalizácie a odhalil nepripravenosť najvyššieho vedenia slovenských podnikov na transformačné zmeny.

Individualizácia výroby Kawasaki RoboticsSpoločnosť WIŚNIOWSKI má takmer 30 rokov skúseností v stavebnom priemysle. Investície do nových technológií, zlepšovanie kvality a rozširovanie ponuky, ako aj inovatívnosť a vstup na nové trhy – to sú vlastnosti, ktoré z nej urobili lídra vo svojom odvetví. WIŚNIOWSKI je dôkazom, že poľské firmy môžu byť úspešné nielen na domácom, ale aj zahraničnom trhu. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva takmer 1 700 ľudí a jej produkty sa predávajú v 2 500 predajniach v Európe.

Strojárstvo článok fotoAktuálnou témou súčasnosti pre výrobné závody sú náklady na energie. Ceny energií rastú
veľmi rýchlo a s tým stúpa i potreba tieto náklady optimalizovať. Jednou z možností je sledovať
a optimalizovať spotrebu energií.

metaverse 1

Využitím rozsiahlych možností technológií, ako je virtuálna (VR) a rozšírená realita (AR), metaverse vytvára digitálne interakcie a zážitky, ktorých cieľom je bezchybne napodobňovať skutočný svet.

Walkme.com, ktorý sa zaujímal o nové technológie, využil najnovšie údaje z online analytického nástroja SEMrush, aby zistil, ktoré krajiny v Európe sú najviac zvedavé na metavesmír.

schaeffler melior1Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel, podpísala zmluvu o získaní všetkých obchodných podielov na spoločnosti Melior Motion GmbH. Akvizíciou tohto dodávateľa presných prevodoviek pre robotiku a ostatné aplikácie v automatizácii si spoločnosť Schaeffler vo svojej divízii Industrial rozširuje portfólio v oblasti robotiky.