Automatizácia, Robotizácia, Digitalizácia

Priemyselný robot vo výrobnej bunkeNorma PN-EN ISO 8373: 20011 uvádza nasledujúcu definíciu priemyselného robota: „... Manipulačný priemyselný robot je automaticky riadený, naprogramovaný, viacúčelový stroj s mnohými stupňami voľnosti, ktorý môže manipulovať s obrobkami a prepravovať ich, môže byť stacionárny alebo mobilný pre dôležité priemyselné aplikácie.”

Teach_Pendante_IIĽahký Teach Pendant, spoločné komunikačné štandardy pre robot a mimoriadne malý kontrolér - čo si ešte pripravila spoločnosť Kawasaki Robotics tento rok? Pozrite si najnovšie produkty od spoločnosti Kawasaki Robotics. Spĺňajú požiadavky priemyslu 4.0 a pomáhajú pri každodennom vývoji aplikácií.

Zeis 4a3D skenovanie sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou vývojového a výrobného procesu v priemysle. Skenery dokážu veľmi rýchlo a presne zachytiť geometriu objektov a následne je možné vykonať rozmerovú analýzu dielov alebo reverzné inžinierstvo.

Murrelektronik Vision ProdukteDigitálna transformácia v automatizačnom odvetví kráča vpred veľkými krokmi. Budúcnosť sa čoraz viac zameriava na softvérovú rovinu, čo znamená nové výzvy. Spoločnosť Murrelektronik sa už roky orientuje na decentralizáciu a vyvíja všetky hardvérové produkty potrebné pre digitálnu transformáciu (zbernicové moduly, sieťové prepínače, napájacie zdroje, IO-Link, káble a konektory) a disponuje vďaka know-how digitálnych dvojčiat silným softvérovým zázemím.

I4UM obrazokSlovensko sa pripája do siete európskych digitálnych inovačných hubov (EDIH). Práve v týchto týždňoch začína ponúkať svoje služby päť slovenských digitálnych inovačných centier, ktoré podporia malé a stredné podniky a verejnú správu v digitálnej transformácii. Pre podniky a priemysel je to v aktuálne zložitej situácii pozitívna správa.

grafika prieskumPrieskum Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM a spoločnosti Trexima monitoruje úroveň digitálnej transformácie v slovenských podnikoch. Zaznamenáva pohľad podnikov na problematiku digitálnej transformácie, zisťuje, čo sú kľúčové výzvy a čo bariéry postupu digitalizácie.