Automatizácia, Robotizácia, Digitalizácia

obr1Manipulácia s objektmi je podstatnou súčasťou výrobného procesu. Obvykle je potrebná najmä na začiatku a na konci výrobného procesu. Na začiatku zabezpečuje vstup materiálu do výrobného procesu (vyberanie z europaliet/debien, depaletizácia a pod.). Na konci je zasa nevyhnutná pre prípravu materiálu alebo polotovaru na transport (paletizácia, ukladanie do prepraviek/košov a pod.).

obrV důsledku trvalých nedostatků odborných profesí ve výrobě, ale i růstu nároků na její kvalitu a efektivitu, jsou již nyní požadovány automatizované výrobní systémy na bázi robotů. Produkty společnosti KUKA Roboter ukazují, jak lze při použití mobility dále zvýšit stupeň flexibility výrobního zařízení, zejména s ohledem na prosazující se koncept Industry 4.0. Průmyslový robot na mobilní platformě se speciálně vyvinutým navigačním software od společnosti KUKA Roboter umožňuje samostatný všesměrový pohyb po pracovišti, bez jakéhokoliv připojení kabelem. Novinka nese název KMR iiwa a otevírá zcela nové možnosti využití automatizační techniky. Význam exponátu potvrzuje ocenění Zlatou medailí MSV 2016.

obr1B&R aj naďalej otvára nové možnosti v oblasti mobilnej automatizácie s inovatívnymi produktovými radmi X90 pre zvládnutie mobilnej kontroly a I/O úloh. Komplexná sada štandardizovaných komponentov je ideálna pre zavádzanie flexibilných konceptov automatizácie.

titImplementácia RFID technológie do prvkov systému nákladného železničného vagónu spočíva v zhromažďovaní informácií o určených fyzikálnych parametroch, ktoré popisujú a odhaľujú technický stav vozňa.

abbSpoločnosť ABB získala ocenenie "Invention and Entrepreneurship in Robotics and Automation” (IERA) na Medzinárodnom sympóziu robotiky v nemeckom Mníchove. Toto prestížne vyznamenanie je udeľované dvomi poprednými svetovými organizáciami na poli robotiky a oceňuje úspešnosť firmy pri zavádzaní inovatívnej robotizovanej a automatizačnej technológie do praxe.

obr3Prvýkrát v tomto roku sa budú všetci renomovaní výrobcovia robotov prezentovať s ich inováciami na jednej ploche – na veľtrhu AUTOMATICA v Mníchove od 21. júna do 24. Preč sú dni, kedy bol pokrok definovaný zlepšeniami v detailoch. Tentoraz zlepšenia signalizujú novú éru automatizácie s novými prístupmi, ktoré zodpovedajú požiadavkám na spoluprácu človek-robot a očakávaniam Priemyslu 4.0.