Automatizácia, Robotizácia, Digitalizácia

rem1

Robotické dvou- a tříosé systémy řady IK od jedničky na japonském trhu, společnosti IAI, jsou ekonomickým a flexibilním víceosým řešením pro automatizaci výroby. Díky IK systémům zvýšíte produktivitu a návratnost investic.

obrSpoločnosť Marpex, s. r. o., ako výhradný zástupca nemeckého výrobcu Turck a amerického výrobcu Banner Engineering, ponúka na Slovensku okrem štandardných prvkov priemyselnej automatizácie aj sofistikovanejšie riešenia pre efektívnu výrobu. Jedným z takýchto riešení sú aj kamerové inšpekčné systémy.

obr

Spoločnosť ROBOTEC zorganizovala druhý ročník odborného podujatia Innovation day 2014, ktoré nieslo podtitul “Inovácie v robotickom zváraní od svetového lídra OTC DAIHEN”.

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky organizovaným Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci Centrom vedecko-technických informácií SR usporiadala toto podujatie v dňoch 13. a 14. novembra v sídle firmy Sučanoch.

obrAutomatizovaná a robotizovaná výroba je rychlejší, efektivnější a ve výsledku také levnější. Moderní firma se dnes bez robotizovaných řešení neobejde, chce-li uspět v konkurenci. ENETEX TECHNOLOGY patří mezi špičku v oboru výroby zařízení pro automatizaci a robotizaci procesů. V oblasti tryskání a povrchových úprav nabízí jak typizované tryskací kabiny a komory, tak speciální řešení.

obr

Pri rotácii ramena (obr. 1) okolo horizontálnej osi 0, pri zanedbaní trenia v uložení, pôsobí na rameno hnací moment motora Mm, zotrvačný moment MD a moment od príslušnej zložky gravitačnej sily MG.

 

Článok popisuje návrh automatizovaného pracoviska pre montáž zhášacích komôr do elektrických ističov. Zhášacia komora je zložená z kovových zhášačov a z plastovej komôrky. Slúži na zhášanie elektrického oblúka, vznikajúceho pri odpájaní prívodu elektrického prúdu od elektrického obvodu (spotrebiča) pri preťažení alebo skrate.