Automatizácia, Robotizácia, Digitalizácia

Inzercia 1Mechatronická stavebnica SpinBOT KIT pre stavbu robotickej techniky (kĺbové coboty, kĺbové servisné roboty, jedno a viac osové polohovadlá, presuvné a zakladacie zariadenia, periférne presuvné a zakladacie prostriedky, prostriedky rozširujúce funkcie robota, ...):

ABB 3D Printing PowerPac nástroj pre robotickú 3D tlač s robotom ABB IRB 6700Prvé náznaky 3D tlače sa vo svete objavili už v roku 1947. Vtedy sa pokusne podarilo vytlačiť podobu jašterice. Potom nastala v oblasti 3D tlače pomerne dlhá prestávka. V posledných rokoch dochádza k oživeniu tejto myšlienky, ktorá vďaka novodobej technológii nabrala celkom iný spád. V priebehu niekoľkých rokov sa 3D tlač stala dostupnou technikou a sofistikované mechanizmy nájdeme dokonca aj v mnohých domácnostiach, ako vzdelávaciu pomôcku pre deti.

digitalizacia procesovPrevodník je univerzálne použiteľný a možno ho konfigurovať na aplikácie merania teploty, sily a tlaku. Univerzálny prevodník MEUT-E má dvojkanálové rozhranie IO-Link a je vhodný pre širokú škálu priemyselných aplikácií, najmä pre aplikácie Industry 4.0.

Obr. 1 Nákres topológie zberu dát spodná vrstva senzory a aktuátory stredná vrstva komunikačné moduly vrchná vrstva IT PC cloudZber rôznych dát zo strojov a zariadení je v poslednom čase populárnou témou. Dáta zo strojov možno zbierať na rôzne účely a v zásade rôznymi technológiami, teda hardvérovými prostriedkami.

digitalna transformacia1Firmy v Česku si díky koronavirové krizi začaly více uvědomovat přínosy digitální transformace a investic do technologií Průmyslu 4.0. Odhalil to letošní průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR. Sledoval, jak firmy využívají technologie Průmyslu 4.0, digitalizují a modernizují své provozy a celkové fungování.

conveyorVybudovanie modernej automatizačnej firmy vyžaduje mnoho úsilia, investícií do zázemia i hľadania technicky vzdelaných ľudí. Súčasťou tejto „stavby“ musí byť aj podpora samotného vzdelávania jej pracovníkov. Pretože nič nerobí automatizačnú firmu výnimočnejšou ako jej „know how“.