Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka autonómnych robotov, ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín a Pansophia, n. o. Spoločnosť pre vedu a vzdelanie, v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Trenčín a EXPO CENTER, a. s., pod osobnou záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín, s primárnym cieľom popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. Vyhlasovateľom súťaže je po prvý krát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

7. ročník Trenčianskeho robotického dňa sa uskutoční v dňoch 15. - 16. 2. 2012 v areáli trenčianskeho výstaviska. Súčasťou podujatia sú sprievodné vedecko-technické prednášky, panelové diskusie, prezentácie a ukážky z oblasti robotiky.

Program podujatia nájdete tu.