obr1S účinnejšími a pokročilejšími obrábacími strojmi vstupujúcimi na trh sa neustále zvyšuje aj náročnosť na inteligentnú a flexibilnú automatizáciu robotizácie pri ich obsluhe. Tá v porovnaní s ručnou prácou zvyšuje využitie obrábacích strojov niekedy až o 60 percent a krátka návratnosť – v niektorých prípadoch nedosahuje ani 12 mesiacov – je významná a merateľná. Ovládanie a komunikácia sú pri najnovších technologických robotoch inteligentne integrované do softvéru, ktorý poskytuje jednoduchý a intuitívny programovací zážitok.


K jedným z najflexibilnejších systémov dostupných na súčasnom strojárskom trhu patria aj nové vývojové rady robotických riešení spoločnosti ABB. Patrí k nim aj ABB FlexLoader – ďalšia generácia štandardizovaných a flexibilných buniek pre obsluhu strojov na podávanie obrobkov do strojov a automatizáciu manipulácie s obrobkami vo výrobe. Všetky bunky v rodine FlexLoader sú postavené pomocou najnovšej technológie tak, aby splnili rastúce požiadavky na flexibilnú a nákladovo efektívnu výrobu. Pritom nielenže ide o jeden z najflexibilnejších systémov na trhu, ale aj o jedno z najjednoduchšie použiteľných rozhraní operátora na trhu. Naprogramovanie nového obrobku je s ním možné za menej ako 10 minút.

Zvýšená produktivita a optimalizované náklady
Bunky FlexLoader spoločnosti ABB poskytujú spoľahlivý a predvídateľný výstup robota a obrábacieho stroja. Uľahčujú vyššie využitie obrábacích strojov, zvyčajne v rozmedzí nad 90 percent v porovnaní s tradičnými ručne obsluhovanými strojmi, ktoré sú často v rozmedzí na úrovni 50 percent. Výsledkom je rýchlejšia návratnosť investícií a trvalá konkurenčná výhoda investora.
Všetky bunky systémového radu sú flexibilné, modulárne a majú osvedčené, spoľahlivé riešenie automatizácie s integrovanou bezpečnosťou. Rovnako ako kamerový systém pre navádzanie robota, ktorý identifikuje umiestnenie a orientáciu obrobku z miesta odberu materiálu robotom v robotizovanej bunke.

FlexLoader Vision
Vizualizačný softvérový systém pre navedenie priemyselných robotov ABB pri manipulácii s materiálom má vynikajúci výkon. Vyznačuje sa vysokou rýchlosťou implementácie, krátkymi tréningovými časmi a spoľahlivosťou. FlexLoader Vision dokáže spracovať neobmedzený počet obrobkov rôznej veľkosti a so zložitými geometrickými tvarmi si poradí bez potreby mechanických upínacích prípravkov, čo znižuje náklady a zložitosť.
Ovládanie a komunikácia s robotom sú pevne integrované do softvéru, čo umožňuje úplné učenie polohy obrobku v palete. Je veľmi jednoduché a intuitívne od začiatku do konca procesu. Schopnosť komunikovať s rôznymi senzormi alebo kamerami je jeho ďalšou výhodou. Môže sa použiť pre 2D i pre polo-orientované 3D aplikácie.

obr3

FlexLoader SC 3000
Vývojové riešenie FlexLoader SC 3000 nastavuje štandard flexibilného ovládania obrábacích strojov. Kľúčovými charakteristikami tohto modelu sú jeho skvelá modularita, malý zastavaný priestor a jednoduché používanie. FlexLoader SC 3000 je predinštalované, osvedčené a spoľahlivé riešenie automatizácie s integrovanou bezpečnosťou.

FlexLoader SC 6000
FlexLoader SC 6000 zvyšuje využitie stroja až o 60 percent a zároveň znižuje prevádzkové náklady. Je k dispozícii v dvoch variantoch s robotom IRB 2600 (nosnosť 20 kg / dosah 1,65 m) a s robotom IRB 4600 (60 kg / 2,05 m). Oba sú vybavené riadením robota v plne integrovanej rozvodnej skrini. FlexLoader SC 6000 je dobre otestované a spoľahlivé riešenie automatizácie obsluhy obrábacieho stroja. Navrhnuté je na nakladanie a vykladanie do obrábacích strojov zamerané na videnie obrobku v palete. Integrované riešenie je schopné zvládnuť celý rad dodatočných výrobných operácií, ako je značenie, odstraňovanie otrepu a čistenie vzduchom.

obr2

Ostatné riešenia
Ďalšie riešenia FlexLoader vývojového radu FP sú navrhnuté pre rýchle zmeny vo výrobe. Sú kompaktné, ale majú širokú škálu funkcií. Aj keby ste spracovávali iba dva obrobky, riešenia radu FlexLoader FP sú dobrou investíciou. Úplne nahrádzajú konvenčné podávače obrobkov.
Do systému obsluhy zariadení je možné zabudovať aj vibračný zásobník na podávanie dielov, vyklápač paliet na vysypanie obrobkov na plochu alebo dopravník na odber robotom, prípadne dopravník, na ktorý obsluha naukladá veľké množstvo obrobkov. Niektoré vyhotovenia umožňujú dokonca priamy odber obrobku z palety alebo manipuláciu s rúrami.
Veľký počet obrobkov možno podávať do stroja bez toho, aby ste museli meniť hardvér. Počas prevádzky je možné vykonať mnoho úprav. Význam rôznych parametrov sa zobrazí na obrazovke. Prevádzkovateľ môže robota jednoducho naučiť, aby sa nastavil na nové produkty v priebehu niekoľkých minút priamo na stroji.

TEXT: Peter Kubík FOTO: ABB