braVyše 100 miliónov euro sa do nového výskumného strediska v oblasti automatizačných technológii rozhodla preinvestovať nadnárodná spoločnosť ABB u našich západných susedov. V rakúskom meste Eggelsberg, sídle spoločnosti, ktorá je od minulého roka súčasťou ABB, vznikne nové moderné školiace stredisko a centrum inovácií. Ide o najväčšiu investíciu do priemyselnej automatizácie za vyše 130 rokov histórie firmy. ABB tým v Rakúsku vytvorí zhruba 1000 nových vysoko kvalifikovaných pracovných miest.


Nové centrum bude vyvíjať technológie pre továrne budúcnosti založené na platforme ABB Ability, kde bude všetka výroba prebiehať autonómne pomocou smart riešení, robotov a zariadení na pozadí cloudu. Na ploche 35.000 m, sa bude nachádzať viacero high-tech prevádzok: ultramoderné R&D laboratóriá na vývoj a testovanie nových automatizačných technológií od priemyselných riadiacich systémov až po umelú inteligenciu. Súčasťou kampusu bude aj tzv. Automation Academy, kde budú prebiehať školenia pre zákazníkov, partnerov a zamestnancov. Začatie výstavby strediska je naplánované už na toto leto a do prevádzky by malo byť uvedené v roku 2020, kedy sa stane jedným z najväčších výskumných a vývojových stredísk ABB. Touto investíciou spoločnosť ABB napĺňa svoju stratégiu Next Level, v ktorej inovácie zohrávajú kľúčovú rolu. ABB každý rok investuje do oblasti vývoja a výskumu (R&D) zhruba 1,4 miliardy USD a disponuje tímom 30.000 aplikačných inžinierov a pracovníkov v R&D.
Spoločnosť ABB odkúpila firmu B&R v júli 2017, dnes ju integruje do svojich štruktúr v rámci divízie ABB Priemyselná automatizácia. Kombináciou portfólií oboch firiem je ABB v súčasnosti jediným dodávateľom v oblasti priemyselnej automatizácie, ktorý svojim zákazníkom ponúka celé spektrum technológií a softvérových riešení na poli merania, riadenia, robotiky, elektrifikácie a digitalizácie.
“B&R odštartovala v ABB naozaj výborne a prekonala naše očakávania. Sme na dobrej ceste dosiahnuť náš stanovený cieľ tržieb vo výške viac ako 1 miliardy USD,” uviedol výkonný riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer na tlačovej konferencii v Linzi, ktorej sa zúčastnil aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz. “S našou 100-miliónovou investíciou posilňujeme inovácie na pôde ABB, čím našim zákazníkom a partnerom zabezpečíme unikátne vzdelávacie a školiace programy.” Investícia je tiež veľkou devízou pre vzdelávací systém v Rakúsku, ktorá ešte viac posilní spoluprácu podnikov s univerzitami a ďalšími vzdelávacími inštitúciami.
"Aj naša úzka spätosť s centrálou a vývojom nás v inovačných riešeniach pre priemyselnú automatizáciu a digitalizáciu posúva spoločne ďalej do budúcnosti. Jednoznačne vítame tento počin a rozhodnutie vedenia spoločnosti, ktorý nám prinesie veľa ďalších impulzov pre naplnenie našej stálej a stále ambicióznej úlohy – inováciami ovplyvňovať automatizačné odvetvie," dodáva Marek Mašláni, vedúci organizačnej zložky na Slovensku, s kanceláriami v Novom Meste nad Váhom a Košiciach.

Zdroj: TASR