abbSpoločnosť ABB získala ocenenie "Invention and Entrepreneurship in Robotics and Automation” (IERA) na Medzinárodnom sympóziu robotiky v nemeckom Mníchove. Toto prestížne vyznamenanie je udeľované dvomi poprednými svetovými organizáciami na poli robotiky a oceňuje úspešnosť firmy pri zavádzaní inovatívnej robotizovanej a automatizačnej technológie do praxe.
Ocenenie udeľujú IEEE Robotics and Automation Society a Medzinárodná federácia pre robotiku (IFR) každý rok ako ocenenie inovatívnosti vynálezcov a pretavenie ich myšlienok do nových zrealizovaných technológií.
Porota vybrala robot YuMi od ABB po zvážení robotizovaných riešení troch spoločností z užšieho výberu pre rok 2016. Víťaz ocenenia bol vyhlásený 22. júna na Medzinárodnom sympóziu robotiky, ktoré sa konalo v rámci veľtrhu Automatica. Podľa organizátorov bola spoločnosť ABB zvolená za víťaza ocenenia za „výnimočné úsilie o zosúladenie vnímania, bezpečnosti a možnosti spoločnej práce robota a človeka bez bariér do formy dvojramenného robota pre montáž malých súčiastok.” Návštevníci veľtrhu Automatica mali možnosť vidieť YuMi-ho a ďalšie inovácie priamo v dejisku veľtrhu od 21. do 24. júna 2016.
„Pre ABB toto ocenenie veľa znamená, pretože práve veľtrh Automatica pomohol naštartovať rozsiahlejšie využívanie mnohých inovatívnych robotizovaných riešení v praxi, ktoré v súčasnosti formujú priemysel,” uviedol prezident divízie Automatizácie a pohonov ABB Sami Atiya. „Inovácie sú kľúčovým pilierom našej stratégie Next Level a je pre nás česť byť ocenení na takom prestížnom fóre medzi veľkou konkurenciou.”

TEXT Anežka Benčeková FOTO ABB