obrAutomatizácia a robotika už nie je len výsadou veľkých podnikov. Preniká aj do stredných a malých firiem, blíži sa používanie robotov v domácnosti. Týmto očakávaniam zodpovedajú aj počty nasadených priemyselných robotov na celom svete.
Pojem robot poznáme od roka 1920, keď ho prvýkrát použil vo svojej dráme R.U.R český spisovateľ Karel Čapek. Aj samotné nasadenie robotov a automatizačných riešení vo výrobe je známe už desiatky rokov. Až teraz však nastáva čas, keď nasadenie priemyselných robotov stúpa priam raketovou rýchlosťou.

ZMENA PRIŠLA S KRÍZOU
Až do roka 2010 sa na celom svete predalo približne 100 000 priemyselných robotov za rok. Čísla predaja výraznejšie nestúpali ani neklesali minimálne od začiatku milénia. Zlom nastal počas svetovej hospodárskej recesie. V roku 2009 sa na celom svete predalo len niečo málo cez 50 000 robotov. Od tohto momentu začal predaj výrazne rásť. Podľa štatistík IFR – Medzinárodnej federácie pre robotiku sa v roku 2014 celosvetovo predalo 229 261 priemyselných robotov. Oproti predchádzajúcemu roku sa tak celosvetový predaj zvýšil o 29 percent. Dvojciferný rast sa očakáva aj v nasledujúcich rokoch, pričom priemerný rast v rokoch 2016 – 2018 sa odhaduje na úrovni 15 percent. V roku 2018 by tak mal celosvetový predaj atakovať hranicu 400 000 priemyselných robotov ročne. Z celosvetových dodávok robotov mieri až 70 percent do piatich najviac automatizovaných krajín – Číny, Japonska, Spojených štátov amerických, Južnej Kórey a Nemecka. U všetkých lídrov v robotike sa aj naďalej očakáva nárast inštalácií priemyselných robotov.

graf1
Výpovedným meradlom na porovnanie nasadenia robotov v jednotlivých ekonomikách však nie je ich celkový počet. Na porovnanie používa IFR metodiku výpočtu priemernej hustoty robotov na 10 000 zamestnancov v priemysle. Celosvetový priemer v roku 2014 bol 66 robotov na 10 000 zamestnancov. Neprekonaným lídrom tabuľky je Južná Kórea, kde na 10 000 ľudí v priemysle pracuje necelých 500 robotov. Približne tri stovky robotov sú v tomto porovnaní inštalované v Japonsku a Nemecku. Nadpriemerné údaje vykazujú aj Slovensko a Česká republika, kde na Slovensku aktuálne pracuje 88 robotov na 10 000 zamestnancov a v Českej republike 82. Podpriemernými hodnotami sa pre zmenu vyznačuje napríklad Čína s necelými štyrmi desiatkami robotov. „Pokiaľ sa chce Čína dostať na popredné pozície, musí inštalovať 1,5 milióna robotov ročne. Toľko je to dnes na celom svete,“ komentoval postavenie v súčasnosti najväčšieho konzumenta priemyselných robotov na svete Patrick Schwarzkopf, konateľ nemeckého priemyselného združenia VDMA pre oblasť robotiky a automatizácie. Očakáva sa, že odbyt v Číne bude každoročne, až do roka 2018, rásť o štvrtinu. V roku 2018 by malo byť v Číne inštalovaných približne 150 000 nových robotov, čo je oproti 57 096 robotom v roku 2014 takmer trojnásobný nárast.

graf2

NASADENIE ROBOTOV NA SLOVENSKU A V ČR
Silný dopyt po priemyselných robotoch na Slovensku a v Českej republike rovnako nastal v časoch svetovej hospodárskej krízy. Vývoj robotizácie v našich ekonomikách je však rozdielny. Kým Česká republika zažíva približne konštantný nárast s výnimočne dobrým rokom 2011, pre Slovensko sú charakteristické silné výkyvy na základe projektov v automobilovom priemysle.
V roku 2014 bolo v Českej republike inštalovaných 1 533 nových priemyselných robotov. Priemerný rast inštalácií za roky 2010 až 2014 je 40 percent. Aj v nasledujúcich rokoch sa očakáva konštantný rast, ktorý by mal v roku 2018 stúpnuť až na 3 500 robotov ročne. „V ČR výrazne investujú do robotov vďaka silnej miestnej priemyselnej výrobe a automobilovému priemyslu,“ doplnil počas tlačovej konferencie v Prahe, organizovanej v súvislosti s blížiacim sa mníchovským veľtrhom Automatica, P. Schwarzkopf. Celkovo bolo v roku 2014 v Českej republike funkčných 9 500 priemyselných robotov, čím sa krajina radí na 17. priečku globálneho rebríčka. Hlavnými odberateľmi sú výrobcovia automobilových súčiastok, finálni producenti automobilov a oblasť chemického, gumárenského a plastikárskeho priemyslu.

graf4
Na Slovensku sa v roku 2014 nainštalovalo 343 nových robotov. Výnimočnými rokmi boli roky 2010 a 2013, keď bolo inštalovaných vyše 800, resp. viac ako 1 200 priemyselných robotov. Tieto anomálie v slovenskej ekonomike spôsobujú projekty realizované v automobilovom priemysle. „Prognózy pre Slovensko nie je možné určiť, nakoľko sú tu veľké výkyvy,“ vysvetľuje P. Schwarzkopf. Celkovo na Slovensku pôsobí vo výrobe 3 900 robotov, predovšetkým u výrobcov automobilov a automobilových súčiastok. Najbližšie roky bilanciu istotne vylepší investícia Jaguaru Land Rover v Nitre.

graf3

NÁSTROJ NA ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI
Aj celosvetovo sa robotika najviac presadzuje v automobilovom priemysle. Do robotizácie výrazne investujú aj elektrotechnici, spracovatelia kovov, gumárenský a plastikársky priemysel, potravinársky, farmaceutický priemysel a výrobcovia kozmetiky. Dôvodmi pre automatizáciu sú predovšetkým požiadavky na vyššiu kvalitu výroby (hlavný dôvod v Číne), vyššia flexibilita a zvýšenie produktivity práce. Automatizácia je však aj dôsledkom demografických zmien a problémov pri hľadaní kvalifikovaných zamestnancov. ´Automatizácia je dôležitá pre zabezpečenie konkurencieschopnosti firiem. Robotika však nie je len doménou krajín s vysokými mzdovými nákladmi, je zaujímavá aj pre krajiny s nízkymi mzdovými nákladmi.

VRCHOLOM JE PREPOJENIE ČLOVEKA S AUTOMATIZÁCIOU
obr1„Trendy založené na čistej automatizácii stroskotali, dôležitá je spolupráca robot-človek. Plná automatizácia nie je vrcholom výroby. Vrcholom je inteligentné prepojenie človeka s automatizáciou,“ hovorí P. Schwarzkopf. K tomuto cieľu sa postupne aj približujeme. Roboty sa dnes vyznačujú ľahkou konštrukciou, svoju činnosť už dokážu zosúladiť s človekom bez toho, aby človek musel byť od robota oddelený pevnou bariérou, roboty získavajú rozličné mobilné platformy, aby mohli pôsobiť na viacerých miestach a iné. Automatizácia v podobe integrácie robota s obrábacími strojmi je už samozrejmosťou.
V Nemecku však priemyselníci nepredpokladajú, že by masívny nástup automatizácie a robotiky mal prispieť k výrazne nižšej zamestnanosti ľudí v priemysle. „Človek je nenahraditeľný. Prostredníctvom automatizácie je možné vyrábať viac s menším počtom ľudí. V Nemecku dnes vyrábame stále viac a s väčším počtom ľudí, takže nezamestnanosť nehrozí,“ ubezpečuje Patrick Schwarzkopf. Stav zamestnanosti v Nemecku prezentoval na grafe automobilového priemyslu, kde porovnal stav zamestnanosti a počty nasadených robotov. V priebehu rokov 2010 až 2014 narástol počet robotov o 15 percent, na 92 000 kusov. V rovnakom období však odvetvie vygenerovalo o 10 percent pracovných miest viac, zamestnanosť sa zo 700 000 ľudí v roku 2010 zvýšila na 775 000 v roku 2014.
Automatizácia teda v Nemecku nespôsobuje pokles nezamestnanosti. Práve naopak, filozofia Priemyslu 4.0 pomáha postupne vracať výrobu z tretích, na mzdové náklady výrazne lacnejších krajín, späť do Nemecka. Vyššie uvádzané čísla jednoznačne prezentujú, že investície do automatizácie a robotiky sú pre Európu priam životne dôležité. Ďalšie trendy v odvetví, v ktorom starý kontinent vidí budúcnosť svojho priemyslu, sa v júni predstavia na veľtrhu Automatica v Mníchove. Už teraz vieme, že sa ho zúčastnia aj firmy z Českej republiky a zo Slovenska.

TEXT Michal Múdrý FOTO archív redakcie

Zdroj grafov: Patrick Schwarzkopf / IFR World Robotics 2015