grafika prieskumPrieskum Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM a spoločnosti Trexima monitoruje úroveň digitálnej transformácie v slovenských podnikoch. Zaznamenáva pohľad podnikov na problematiku digitálnej transformácie, zisťuje, čo sú kľúčové výzvy a čo bariéry postupu digitalizácie.

Zistenia prieskumu pomáhajú pomenovať reálny stav v podnikoch a otvárajú cestu k cieľom pre vedenia spoločností, odborné organizácie, rovnako ako kompetentné orgány a štát k presadzovaniu potrieb priemyslu.
Je dôležité poznať ich, a v dnešnej dobe materiálových kríz, nárastu cien energií, geopolitických konfliktov, pandemických hrozieb, narušení dodávateľských reťazcov to platí ešte viac.

„Prieskum organizujeme, aby sme získali objektívnejší pohľad do podnikov. Ten je východiskom pre odbornú diskusiu o podpore zmien v podnikoch a budúcnosti priemyslu. Potrebujeme zistiť názor čo najväčšej skupiny podnikov, a podložiť tak odbornú diskusiu relevantnými dátami. Vopred vám ďakujeme za vašu cennú podporu!“ reaguje Martin Morháč, člen predsedníctva združenia.

Zistenia, spolu s analýzami prieskumu, sú uverejnené na webovom sídle www.industry4um.sk, a sú s nimi oboznámení všetci respondenti, priemyselné podniky pre posúdenie aktuálnej situácie a využitie hlbších znalostí z okolitého prostredia v prospech svojho ďalšieho rozvoja. S dátami z prieskumu pracujú priemyselné združenia, médiá, inštitúcie a tvorcovia politík. Sú unikátnym zdrojom informácií, ktoré odkrývajú aktuálny stav, vývojové trendy digitálnej transformácie v podnikoch a poskytujú cenné informácie odbornej i širokej verejnosti.

Prieskum je anonymný, netrvá viac ako 10 minút vášho času. Zapojiť sa môžete do 10.10.2022.

Ak ste malý, stredný či veľký výrobný podnik alebo technologická spoločnosť, so slovenským alebo zahraničným kapitálom, a pracujete na pozícii vo výrobnej alebo v nevýrobnej oblasti podniku, zapojte sa! Chcem sa zapojiť do prieskumu

Viac o prieskumoch.