Vizuálne navádzaniePredstava modernizácie manufaktúry je jednoznačná – stroje, automatizácia a robotizácia. Veľa robotických rúk a menej problémov, ale čo ak sú ľudské ruky vo vašej výrobe nenahraditeľné? Je to slepá ulička alebo len príležitosť myslieť inak?

Inou cestou sa vybrala firma SmartVision zo Slovenska, ktorá vyvinula systém na kooperatívne navádzanie operátora a kontrolu kvality, ktorý svojou jedinečnosťou podporuje manufaktúrnu výrobu namiesto automatizácie strojmi.
Zvýšenie efektivity a zníženie chybovosti práce znamená priame prepojenie pracovníka s počítačom tak, aby systém nielen riadil, ale aj kontroloval vykonanú prácu. Zároveň dbá na to, aby pracovníka neobmedzoval, a tak prirodzene vytvoril spoluprácu človek-stroj.

* * * * *
Zníženie chybovosti na nulu, zdvojnásobenie taktu a trojnásobné urýchlenie zaúčania nových pracovníkov znie ako klišé, avšak správne nástroje digitalizácie to skutočne umožnia.
* * * * *

Vizuálne navádzanie a projekcia

Vizuálne navádzanie operátora je vytvorenie virtuálneho priestoru pomocou projekčných zariadení priamo na jeho pracovisku. Operátorovi umožňuje vizuálne značiť úkony potrebné na správne vyhotovenie výrobku a informovať ho o správnosti jeho práce. Nepredstavujte si virtuálne okuliare, ktoré by ste nevydržali mať na hlave viac ako pol hodinu. Projekcia vizualizuje priamo na povrch komponentu, s ktorými operátor pracuje. Zobrazujú sa mu tak informácie priamo v mieste zhotovenia.
Takto systém eliminuje hlavu operátora z procesu výroby a preberá kontrolu nad taktom produkcie. Práve presná vizualizácia úkonov svetlom odľahčuje hlavu operátora, čím vzniká prvá eliminácia chýb spôsobená nepozornosťou a nesústredenosťou.
Pokrytie plochy od pracovného stola až po montážnu halu umožňuje inovovať v neobmedzených možnostiach.

Pick to Light

Systém vizuálneho navádzania môžeme nazvať hlavou a rukami operátora, ale nevyhnutným pracovným úkonom je nielen správne vyhotoviť, ale taktiež dbať na správny materiál použitý na montáž či kompletizáciu. Ako teda zaručiť, aby operátor vždy siahol na správny komponent tak, aby súhra rúk a stroja bola dokonalá? Práve na to nám slúži materiálové navádzanie „pick to light“, kde už samotný názov napovedá spôsob, akým spolupracuje s operátorom. Ten si nemusí pamätať všetky pozície a poradie jednotlivých komponentov, ale stačí mu vidieť len svetelnú signalizáciu a počet kusov na vyzdvihnutie na displeji, ktorým systém selektuje materiál pre operátora tak, aby bol správne použitý v celom procese výroby.
Materiálové riadenie „pick to light“ disponuje pozičným vážením materiálu. Systém presne vie, koľko materiálu operátor z pozície zobral.

Kontrola kvality
Kontrola kvality

Umelá inteligencia a kontrola kvality

V súčasnosti už azda neexistuje priemyselný sektor, kde by sa nevyužíval kamerový systém na zvýšenie výstupnej kvality. Avšak pokiaľ chceme nahradiť oči operátora, tak nie je dôležité len vidieť ako človek, ale aj tak myslieť a učiť sa. Umelá inteligencia v spojení s kontrolou kvality umožňuje prispôsobenie rôznym svetelným podmienkam či zmenám vo vyhotovení produktov a samostatných komponentov, a teda poskytuje kontinuálnu adaptáciu do prostredia operátora.
Systém sa nenastavuje, ale učí sa, a preto nie je potrebný žiadny špecialista. Učenie prebieha kontinuálne tak ako u človeka – čím viac toho vidí, tým robustnejšie správanie má. Dokáže rozpoznať správnosť komponentov, orientáciu, polohu či povrchové defekty vyhotovenia.

CAD, prepojenie technickej dokumentácie a spracovanie dát

Prepojenie s CAD je nevyhnutnosť na digitalizáciu technických podkladov a ich transformáciu do výrobných procesov. Len niekoľko sekúnd trvá automatické vytvorenie riadiaceho programu na vizuálne navádzanie operátora a kontrolu kvality, čo predstavuje skutočnú digitalizáciu v manufaktúre a jej využitie vo váš prospech.
Navštívte stránky www.smartvision.eu a zistite viac o nástrojoch inovácie vo vašich rukách.

text/foto Peter Čubanák