attesNa trhu výrobných firiem panuje obrovská konkurencia, ktorá subjekty núti nielen neustále zvyšovať kvalitu výrobkov a služieb, ale zároveň znižovať náklady. Jednou z ciest, ako tieto ciele dosiahnuť, môže byť nasadenie systému strojového videnia do prevádzok.

Čo sa v článku dozviete?
• Fascinujúci vývoj strojového videnia
• Aké sú praktické výhody a využitie strojového videnia?
• Ako ho implementovať?

Práve potreba neustále vylepšovať prevádzku výroby viedla na konci 60. rokov minulého storočia k prvotným pokusom vylepšiť chybovosť ľudského faktora v oblastiach vnímania obrazu, jeho porozumenia a interpretácie. Obrovskej popularite sa ale táto metóda začala tešiť až v novom tisícročí, keď okrem odstránenia chybovosti aj niekoľko stokrát násobne prevýšila možnosti ľudského potenciálu vo vnímaní obrazu.
Či už chceme prvotné kroky smerom k vytvoreniu tohto odboru prisudzovať Jamesovi J. Gibsonovi, ktorého k štúdiu optického toku viedlo pozorovanie vlakov, alebo Lawrencovi Robertsovi a jeho téze o extrakcii 3D geometrických informácií z 2D obrazu, ani jeden pravdepodobne netušil, že pokladá základy k menšej výrobnej revolúcii. V 70. rokoch otvára Massachusettský technologický inštitút prvý kurz „machine vision“, o dvadsať neskôr už zavedenie tejto služby do podnikov ponúka viac ako 100 amerických firiem.

Výhody strojového videnia
Strojové (počítačové) videnie prináša (nielen) výrobným firmám množstvo výhod. Jednou z hlavných je zníženie nákladov, efektívnejšie využitie techniky a možnosť zamestnancov sústrediť sa na prácu s pridanou ľudskou hodnotou. Kľúčová je tiež spoľahlivosť - kamery a počítače sa na rozdiel od ľudských očí nikdy neunavia - do značnej miery tak odpadá ľudský faktor. To so sebou nesie aj zjednodušenie a zrýchlenie procesov, kedy namiesto zdĺhavej vizuálnej kontroly nastupujú rýchle počítače. Samozrejmosťou je kvalita aj presnosť, finálne výrobky sú vďaka počítačovému videniu bez jediného kazu. Zníženie nákladov spojené s kamerovými systémami sa neobmedzuje iba na výrazne väčšiu úspešnosť pri eliminácii chýb, ale aj na to naviazanú efektivitu práce strojov a nižšej spotreby energií.
V tuzemských podmienkach je treba pri zavádzaní tohto systému premýšľať nad účelom celej implementácie, vyhotovenia aplikácií a ich zapojenia do fungujúcej prevádzky. Takto komplexné služby momentálne na trhu ponúka spoločnosť ATEsystem, ktorá sa venuje výrobe kamerových systémov na kľúč. Spája tak návrhy a integráciu systémov pre vizuálnu inšpekciu, distribúciu kamier i komponentov svetových výrobcov, vývoj vlastných aplikácií a nadštandardné poradenstvo pri riešení problémov spojených s realizáciou komplexných projektov analýzy obrazu.
Takmer desaťročia skúseností s rôznorodými projektami v oblastiach strojárstva, automobilového, hutníckeho a ťažkého, plastikárskeho alebo elektrotechnického priemyslu zaistí, že vaše riešenie bude zodpovedať najmodernejším trendom vo vašom odvetví.
Skvelou investíciou je aj príprava, prípadne ďalšie vzdelávanie vlastných zamestnancov. Zaistíte tak, že budú kompetentní v základoch strojového videnia, vo využití rôznych typov svetiel pre konkrétne úlohy, v zostavení kamerového algoritmu, presnej synchronizácii a v mnohých ďalších témach. Možnosťou je usporiadať seminár aj priamo v priestoroch vašej firmy. Ak máte o kurz záujem, môžete firmu ATEsystem kontaktovať tu.

logo

Text/Foto Dominik Lupták