GE1Výrobný priemysel je čoraz viac komplikovaný. Spotrebitelia očakávajú rozmanitosť produktov; ekonomika si vyžaduje väčšiu flexibilitu; priestor na chyby stále menší. Vieme, že vždy sa dá zlepšovať, ale dennodenné priority sťažujú rozhodnutia, čomu venovať pozornosť. Vďaka modulárnemu prístupu však nemusíte riešiť všetko naraz.

Pre každého, kto je na ceste k digitálnej transformácii, hlavným odporúčaním GE Digital je začať tam, kde ste, namiesto toho, aby ste vôbec nezačínali. Pre vašu organizáciu môže byť nemožné prevziať niekoľko nových procesov naraz. Namiesto toho si naplánujte zavedenie modulárnych digitálnych riešení, ktoré budú spolupracovať na zefektívnení vašich operácií. Najdôležitejším pre úspech vašej spoločnosti v dlhodobom horizonte je vydať sa na cestu k integrovanej digitalizácii.

Stratégia digitálnej transformácie
Udržateľný prístup k digitálnej zmene
Prvým krokom v postupnej zmene je identifikovať súčasné prístupy vašej spoločnosti k výzvam odvetvia. Poznanie úrovne vlastnej výrobnej vyspelosti pomôže objaviť príležitosti, ktoré prinášajú najvyššiu návratnosť investícií tam, kde sa vaša firma v súčasnosti nachádza.
Použitím modulárneho prístupu k postupnej digitálnej zmene nezahltíte svoju existujúcu infraštruktúru, nevytvoríte chaos medzi členmi tímu. Vydáte sa na cestu digitálnej vyspelosti rýchlosťou, ktorá vyhovuje vašej organizácii. Tento postupný prístup je finančne udržateľnejší a umožňuje osobám s rozhodovacou právomocou vidieť, ako nové systémy postupne zlepšujú vašu prevádzku. Čím viac úspešne zainteresovaných máte na svojej strane, tým rýchlejšie sa budú digitálne inovácie spoločnosti rozširovať, čo povedie k ešte väčšej modernizácii
výroby.

GE2

Vyspelý model Digitálnej Transformácie
Šesť úrovní vyspelosti výroby
Úrovne vyspelosti výroby v poradí zvyšujúcej sa náročnosti:
1. Automatizácia a riadenie – Automatizácia manuálnych procesov, strojov a zariadení – a prepojovacích systémov – na lepšie ovládanie a vizualizáciu výroby
2. Realizácia závodu/miesta – Používanie exekučných systémov a výrobných údajov v reálnom čase na pomoc pri maximalizácii celkovej efektívnosti zariadení (OEE), zlepšenie plánovania výroby a zabezpečenie kvality produktu
3. Podnikový prehľad – centralizované úložisko dát, ktoré kombinuje viaceré zdroje dát, umožňuje komplexný prehľad o stave výroby v rámci celého podniku
4. Pokročilá analýza/predvídateľnosť – Aplikácia pokročilých analytických riešení na zvýšenie presnosti, efektívnosti a konzistentnosti výroby
5. Preskripcia/optimalizácia – Aplikácia umelej inteligencie/strojového učenia a riešení Digital Twin na odporúčanie úprav aktív a procesov, ktoré optimalizujú výrobu
6. Autonómna adaptabilita – Používanie priemyselnej umelej inteligencie a modelov neurónových sietí, ktoré dynamicky a autonómne upravujú systémy a procesy na optimalizáciu výroby

Ak ste vo fáze realizácie, je nereálne žiadať vašu výrobnú prevádzku, aby prešla priamo na autonómnu adaptabilitu. Namiesto toho zamerajte svoje úsilie na zvýšenie prehľadu o podniku. Ak použijete tieto úrovne ako cestovnú mapu, vaša organizácia má návod, ako z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska dospieť k digitálnej zrelosti. GE Digital vám pomôže dosiahnuť zásadnú zmenu pomocou inovatívnych, modulárnych výrobných technológií, ktoré sa integrujú a komunikujú s vašimi existujúcimi systémami.

Výrobný systém môže pomôcť maximalizovať OEE a zlepšiť výrobný rozvrh
Výrobný systém môže pomôcť maximalizovať OEE a zlepšiť výrobný rozvrh

Príklad digitálnej transformácie
Postupné kroky pri zmene – digitalizácii: Prípadová štúdia Procter & Gamble
Spomínaný prístup k modulárnej inovácii priniesol úžitok partnerom GE Digital v odvetví F&B (potraviny a nápoje) a CPG (balený spotrebný tovar). Napríklad spoločnosť P&G spolupracovala s GE Digital v rámci spoločného inovačného partnerstva s cieľom vyvinúť model digitálnej zrelosti a podporiť digitálnu zmenu vo svojich továrňach po celom svete, ktoré sa líšia vekom, vyspelosťou a konfiguráciou liniek.
Výrobné závody začali so základnými funkciami zo série Proficy od GE Digital. Táto funkcionalita umožňuje pracoviskám prevziať kontrolu nad odstávkami a prestojmi, mierou odpadu a kvalitou. Závody, ktoré pokročili na svojej ceste digitálnej zrelosti aktivujú rozsiahlejšiu funkčnosť, využívajú automatizáciu a rozširujú implementáciu výrobného systému (MES). To umožňuje používateľom pracovať s menším počtom manuálnych výkonov a zvýši efektivitu tým, že títo strávia viac času aktivitami s pridanou hodnotou.
V posledných rokoch urobila spoločnosť P&G ďalší krok po krivke vyspelosti digitálnej transformácie prijatím dátového cloudu Proficy Manufacturing Data Cloud od GE Digital. Toto riešenie preberá výrobné dáta – minulé aj súčasné – dáva ich do kontextu a ukladá ich do podnikového Data lake (dátového úložiska) na efektívnejšiu archiváciu, reportovanie a analýzu. Medzi výhody patrí zníženie nákladov na infraštruktúru a výrazné zvýšenie výkonu, pretože aplikácie vyžadujú menej údajov. Špecialisti P&G teraz využívajú centralizované údaje a schopnosti strojového učenia na vykonávanie ešte pokročilejších prediktívnych analýz v rámci svojich závodov a na identifikáciu spôsobov, ako dosiahnuť ešte vyšší výrobný výkon.

GE3

Kvíz vyspelosti vašej výroby
Digitálna inovácia zlepšuje operácie a s každou ďalšou úrovňou, môžete premýšľať o ďalšom kroku, ktorý by vaša spoločnosť mala urobiť na svojej ceste digitálnej transformácie. Zúčastnite sa na našom online (https://www.ge.com/digital/sd/manufacturing-maturity-quiz/) sebahodnotiacom kvíze a zistite úroveň digitálnej zrelosti vašich výrobných operácií. Kvíz so šiestimi otázkami vám ukáže stav výrobných procesov a pošle podrobné odporúčania. Použite tieto výsledky ako cestovnú mapu na naplánovanie ďalších krokov na vašej ceste k digitálnej transformácii a inováciám.
Prípadne nás kontaktujte, radi vám pomôžeme.

text Rudolf Horváth foto GE Digital