Strojárstvo článok fotoAktuálnou témou súčasnosti pre výrobné závody sú náklady na energie. Ceny energií rastú
veľmi rýchlo a s tým stúpa i potreba tieto náklady optimalizovať. Jednou z možností je sledovať
a optimalizovať spotrebu energií.


Globálna technologická spoločnosť Emerson má v oblasti využitia
inteligentných technológií pre priemysel bohaté skúsenosti, ako
pomáhať zákazníkom využívať výhody digitálnej transformácie
v konkrétnych riešeniach a aplikáciách.
Straty súvisiace s netesnosťami v obvode sú len jednou zložkou celkových
nákladov spojených s používaním stlačeného vzduchu. Emisie CO2
úzko súvisia s výrobou elektrickej energie, ktorej sa na výrobu stlačeného
vzduchu spotrebuje až 20 percent celkovej svetovej spotreby.

Riešenie spotreby vzduchu
Emerson|Aventics ponúka zákazníkom komplexné IIOT (The Industrial Internet
of Things) riešenia na zníženie spotreby energii. Riešenie spotreby
vzduchu pozostáva z troch častí: Monitorovanie, Optimalizácia a Digitalizácia.
Na monitorovanie Aventics poskytuje hardvérové portfólio – systémy
SP A, AF2, atď. na sledovanie spotreby energii v kompletnom výrobnom
procese. Potom prebieha audit aktuálneho stavu a detekcia energeticky
náročných častí technológie.
Všetky namerané údaje sú digitalizované softvérom, ktorý nepretržite
sleduje spotrebu energií celého výrobného procesu.
Systém SP A (Smart Pneumatic Analyzer) na monitorovanie spotreby
energie sám hodnoty kontinuálne odčíta, zaznamená, vyhodnotí a pripraví
prehľadný report.
V systéme SP A je použitý najnovší prietokomer série AF2, ktorý má tiež
pripojenie aj na Ethernet, kde možno sledovať online na diaľku prietok,
tlak, teplotu, rýchlosť média a ďalšie údaje v systéme. Srdcom systému
je Edge Gateway, ktorý namerané údaje spracuje, pripraví, zdieľa cloudovým
službám, prípadne sa postará o ich lokálnu vizualizáciu.
Systém sám porovnáva namerané hodnoty s údajmi uloženými v lokálnej
databáze. Výstupom sú potom nielen okamžité hodnoty, ale tiež
prehľadná vizualizácia trendu a histórie spotreby. Jednoducho možno
nastaviť upozornenie na rôzne stavy, ako je nečakané zvýšenie odberu
alebo prekročenie maximálnej hodinovej spotreby. Používateľ tak získa
detailný prehľad a komplexnú kontrolu potrebnú na ďalšie kroky pri optimalizácii
spotreby energií.

TBH technik

TBH technik logo