titPredajca japonských priemyselných robotov, CNC riadiacich systémov a CNC strojov, spoločnosť FANUC Czech, zabezpečujúca ich predaj a servis v Česku a Slovensku, spolu s firmou Penta, zorganizovali v priestoroch slovenskej firmy Penta, v Poprade, podujatie pod názvom Svet priemyselnej automatizácie.

V priestoroch popradskej firmy sa v dňoch 5. a 6. mája stretli používatelia týchto najpoužívateľnejších strojov najmä zo stredného a východného Slovenska.

Spoločné podujatie uskutočnili na Slovensku po prvý krát a predstavili na ňom v pracovnom režime šesticu strojov- obrábacie centrum, elektrický vstrekovací lis, priemyselné roboty či drôtové rezačky.

Viac sa dočítate v júnovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství!

 obr1
obr2

obr3

TEXT Ján Minár FOTO Michal Múdrý