FANUC CORPORATION JAPAN uzavřela základní dohodu s vládou prefektury Tochigi na pořízení 695 000 m2 stavebních pozemků v „Mibu-Hanyuda Industrial Park", a již 19. září 2014 zakoupila 377 000 m2 pro první fázi výstavby.

Hlavní cílem této investice a stavebních plánů je snaha společnosti FANUC upevnit si svou vedoucí pozici na poli průmyslové automatizace čemuž by mělo přispět právě plánované rozšíření výrobní kapacity v oblasti CNC systémů, servomotorů a servozesilovačů.

Samotné stavební plány jsou rozděleny do několika etap a dvou fází. V první fázi, která by měla být dokončena do dubna 2016, by mělo dojít ke stavbě čtyř budov o celkové podlahové ploše 254 000 m2. V této fázi budou postaveny čtyři závody – výrobní závod pro servomotory, výrobní závod pro elektroniku, slévárna a expediční centrum. A tyto jednotlivé závody by nejpozději v říjnu 2016 měly být vybaveny výrobními zařízeními, tak aby se v nich mohlo začít produkovat a měsíční produkční kapacita dosahovala následujících čísel:

  • CNC: 10 000 jednotek / měsíc,
  • Servomotory: 60 000 jednotek / měsíc,
  • Servozesilovače: 35 000 ks / měsíc

Celková výše investice pro tuto fázi se očekává ve výši zhruba 100 mld. jenů, což představuje jak náklady na pořízení pozemků, tak samotnou výstavbu a strojní vybavení.

Ve druhé fázi dojde k rozšíření výzkumných laboratoří společnosti FANUC. Zde se očekává investice ve výši zhruba 30 mld. jenů, která zahrnuje nejen investici do výstavby, ale i do související infrastruktury a vybavení laboratoří.

Samotné rozšíření výzkumných laboratoří má za cíl zvýšit již tak vysokou spolehlivost a rychlost FANUC produktů. Rozšíření bude spočívat ve stavbě dalších čtyř budov přímo v hlavním sídle společnosti FANUC pod posvátnou horou Fuji o celkové podlahové ploše 66 000 m2 s plánovaným termínem dokončení v květnu 2016. V rámci tohoto rozšíření budou do praxe zavedena nová testovací zařízení pro rychlé a přesné vyhodnocování a know-how pro zajištění spolehlivosti FANUC produktů bude prohloubeno, aby společnost mohla dodávat ještě lepší výrobky.

Zdroj: Fanuc