rem1

Robotické dvou- a tříosé systémy řady IK od jedničky na japonském trhu, společnosti IAI, jsou ekonomickým a flexibilním víceosým řešením pro automatizaci výroby. Díky IK systémům zvýšíte produktivitu a návratnost investic.

 

Víceosé systémy řady IK se skládají ze standardních elektrických pohonů a jsou dodávány ve formě stavebnice, která obsahuje vše potřebné pro montáž (včet­ně všech spojek, cable tracků atd.). Komponen­ty tedy pouze vybalíte, snadno sestavíte a víceo­sé systémy jsou připraveny pro použití.

VARIABILITA SYSTÉMU IK

Díky výběru z několika typů dvou- a tříosých systémů a stavebnicovému provedení nabízí ro­botické systémy IK mnoho variací sestavení dle konkrétních požadavků zákazníka za přijatelné ceny. Flexibilita řady IK zaručuje velice snad­nou integraci také do již existujících aplikací.

VYSOKÁ FUNKČNOST ŘÍZENÍ

rem2

Řadu IK lze kombinovat s různými druhy ří­dicích jednotek, které se snadno a intuitivně

 

programují díky softwaru jednotnému pro všechny elektrické pohony IAI. Lze zvolit od jednoduchého řízení pomocí binárních signálů až po sofistikované polohování s použitím in­terpolace a řízení více os z jedné řídicí jednot­ky. Pro každou osu lze nastavit zdvih, rychlost, zrychlení nebo zpomalení. Řídicí jednotky v sobě již obsahují PLC, takže mohou pracovat autonomně, zároveň zajistí běh více programů současně a nabízí velký výběr komunikačních rozhraní (PROFIBUS, Ethernet nebo CC-Link).

VÝHODY SYSTÉMŮ IK

S robotickými systémy IK se vyhnete použi­tí speciálních komplikovaných pohonů pro ví­ceosé aplikace. Konstrukce systému IK se flexi­bilně přizpůsobí zadané aplikaci, rychle se složí a snadno se ovládá jednoduchým softwarem, který je k dispozici zdarma.

Díky energetické efektivnosti a vysoké přesnos­ti (0,02 mm) dosahují zařízení, ve kterých jsou pohony nasazeny, vyšší produktivity. Velký vý­běr způsobů řízení umožní využití robotických systémů řady IK i v náročných aplikacích všech typů průmyslových výrob. Navíc, IAI vždy po­skytuje vysokou kvalitu a inovativní řešení na míru zákazníkovi.

 

Více se o robotických systémech IAI dozvíte na webu společnosti REM-Technik, s. r. o.: www.rem-technik.cz

 

 

TEXT/FOTO REM-TECHNIK