obrSpoločnosť Marpex, s. r. o., ako výhradný zástupca nemeckého výrobcu Turck a amerického výrobcu Banner Engineering, ponúka na Slovensku okrem štandardných prvkov priemyselnej automatizácie aj sofistikovanejšie riešenia pre efektívnu výrobu. Jedným z takýchto riešení sú aj kamerové inšpekčné systémy.

 

Najpopulárnejším a najrozšírenejším typom kamery od spoločnosti Ban­ner je tzv. obrazový snímač iVu. Ten­to snímač kombinuje jednoduchosť optických snímačov s inteligenciou kamerových systémov pre elegantné riešenie aplikácií, kde štandardné snímače nestačia a kamerový systém je príliš nákladným riešením. Vďaka intuitívnemu ovlá­daniu môžu byť inšpekčné parametre jednodu­cho nastavené alebo upravené bez nutnosti po­užiť PC. Užívateľ zvládne nastavenie snímača v priebehu niekoľkých minút aj bez zložitého za­škoľovania. Snímač disponuje 2,7“ (68,5 mm) dotykovým displejom s rozlíšením 752 x 480 pi­xelov. Kompaktné vyhotovenie vyhovuje stup­ňu krytia IP67. Snímač je dispozícii vo viace­rých typoch.

iVu BCR dokáže čítať 11 priemyselných čiaro­vých kódov, pričom čas expozície predstavuje 0,1 ms. To umožňuje nasadiť snímač aj do pre­vádzky, kde treba čítať resp. identifikovať nie­koľko sto kusov za minútu.

Okrem verzie IVu BCR je v ponuke aj verzia iVu TG, ktorá ponúka tri nástroje v jednej kamere (na kontrolu percentuálnej zhody, na kontrolu nežiaducich predmetov na podklade a na počí­tanie na základe rozdielu v kontraste).

Snímač iVu Plus ponúka rozšírené možnosti: komunikáciu cez Ethernet a RS232, export ob­rázkov a dát z inšpekcií, možnosť ovládať sní­mač cez príkazový riadok, možnosť uloženia až 30 inšpekcií a podobne.

Pre použitie týchto obrazových snímačov nie je potrebné zvláštne školenie alebo znalosť fungo­vania kamerových systémov. Snímač iVu rieši aplikácie detekcie prítomnosti/neprítomnosti, ktoré sú založené na princípe uloženia refe­renčného obrazu alebo veľkosti, s možnosťou počítania a rozhodovania dobre/zle.

Medzi hlavné vlastnosti iVu snímača patrí doty­kový displej, obrazový čip s vysokým rozlíšením, výkonný procesor a integrované osvetlenie.

Pre riešenie zložitejších aplikácií sú v ponuke spoločnosti Marpex, s. r. o., kamery Presence Plus, ktoré sa dodávajú v čiernobielej resp. fa­rebnej verzii ako aj v antikorovom vyhotovení so stupňom krytia IP68.

 

TEXT/FOTO MARIÁN OSÚCH ML.