obr

Spoločnosť ROBOTEC zorganizovala druhý ročník odborného podujatia Innovation day 2014, ktoré nieslo podtitul “Inovácie v robotickom zváraní od svetového lídra OTC DAIHEN”.

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky organizovaným Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci Centrom vedecko-technických informácií SR usporiadala toto podujatie v dňoch 13. a 14. novembra v sídle firmy Sučanoch.

 

obr2 obr3

TEXT/FOTO Martin Horváth