swiftiKedysi len veľmi ťažko predstaviteľná myšlienka. Dnes realita. Už dávno neplatí, že priemyselná robotika patrí iba do automobilových závodov. Moderné technológie robotiky môžete mať aj v pohodlí domova. Je to také jednoduché. Stačí mať poruke mobilný telefón či tablet.


Áno, máte pravdu, prečítať si informácie o nových trendoch v robotike na internete alebo v časopise je istota. Ale čo tak zmeniť uhol pohľadu na dnešné moderné technológie a vziať ich do vlastných rúk? Projektovanie a prezentácia robotizovaných pracovísk sa čoraz viac presúvajú do prostredia dizajnérskych a projektových programov. Takým je aj ABB RobotStudio, ktorý umožňuje vytvoriť budúce pracovisko reálne ešte pred jeho samotnou realizáciou. Je nástrojom, ktorý umožní stretnúť sa s robotmi aj v pohodlí domova alebo premeniť vašu výrobu na továreň budúcnosti. Detailnou vizualizáciou možno pripraviť v ňom virtuálne dvojča v dokonalej podobe Či už ide o vizualizáciu samotného pracoviska alebo o funkčnosť, kde môže projektant simulovať okrem iného aj pôsobenie gravitácie.
RobotStudio je dobrým nástrojom aj na vyškolenie nových programátorov bez potreby reálneho robota. Môže naučiť operátorov ovládať všetku funkcionalitu výrobnej linky bez nutnosti zastavovať existujúcu aplikáciu či doladiť dizajn výrobnej linky online virtuálnym stretnutím kolegov z rôznych kútov sveta. Možností, ktoré RobotStudio a jeho virtuálna realita ponúka, je veľa a všetky sú veľmi tvorivo hravé.

Programovanie robota GoFa vo virtuálnom prostredí
Programovanie robota GoFa vo virtuálnom prostredí

Programovanie ako v skutočnosti

Programovanie robotov akými sú modely GoFa, SWIFTi, ale aj pri iných, možno virtuálnou realitou v prostredí RobotStudia rovnakým spôsobom ako v realite – využívaním ovládačov.
Pri nových kolaboratívnych modeloch ABB je najväčšou výhodou najmä jednoduchosť ich ovládania a tiež programovania akým je „Wizard easy programming“. Kolaboratívny robot GoFa poskytuje používateľom okrem svojej malej zástavby a výnimočnom dosahu 950 mm pri nosnosti 5 kg aj používateľské rozhranie Arm Side Interface. Toto rozhranie pozostáva zo svetelnej signalizácie o stave robota a dvoch ľubovoľne konfigurovateľných tlačidiel. V základnom režime jedno z tlačidiel slúži na aktiváciu Lead through funkcionality, ktorá umožňuje používateľovi jednoducho uchopiť robota a presunúť ho na želanú pozíciu. Druhé tlačidlo slúži na zapamätanie aktuálnej pozície. Kombinácia tohto rozhrania s jednoduchým grafickým programovaním umožňuje vytvoriť aplikáciu aj pre ľudí, ktorí nemajú skúsenosti s programovaním.

Aplikácia ABB AR Viewer
Aplikácia ABB AR Viewer

Vyskúšajte hneď teraz
Virtuálna realita môže mať viacero podôb. Jedna z nich je priame stretnutie s robotom vo virtuálnom prostredí, kým druhá verzia rozšírenej reality slúži predovšetkým na zobrazovanie pracovísk v priestore pomocou smartfónu alebo tabletu. Skúste si to tiež a zažite prvé stretnutie s robotom GoFa alebo SWIFTi hneď teraz.
Stačí len stiahnuť a inštalovať používateľsky jednoduchú aplikáciu AR Viewer. Táto aplikácia je dostupná na štandardných zdrojoch ako App Store pre iOS alebo Google Play pre Android. Po otvorení aplikácie má používateľ možnosť výberu svojej vzorovej stanice alebo si môže vytvoriť vlastnú v prostredí ABB RobotStudia.
Na jednoduché vytvorenie vašej robotickej stanice s novými modelmi kolaboratívnych robotov navštívte pripravený web aplikačného budovania robotizovaných staníc načítaním QR kódu. Ak už máte priestor na vytvorenie kolaboratívnej aplikácie podľa vašich predstáv, využite jednoduchý export do formátu AR Viewer aplikácie.
Jednou z najčastejších kolaboratívnych aplikácii je manipulácia produktov vo výrobe počas výrobného procesu. Ak ide o aplikáciu, do ktorej vstupuje operátor len v určitých časových intervaloch, aby doplnil materiál, prichádza na rad SWIFTi. Ide o kolaboratívny robot, ktorý pracuje až 5x vyššou rýchlosťou ako štandardné kolaboratívne roboty. Zákazníkovi tak prináša päťnásobne vyššiu produktivitu. Rovnako ako robot GoFa aj SWIFTi umožňuje jednoduché navádzanie do želaných pozícii a umožňuje aj intuitívne grafické programovanie Wizard easy programming. Disponuje dosahom 580 mm s nosnosťou 4 kg pri malej zástavbe pracovného priestoru. Bezpečnosť operátorov poskytuje monitorovanie pohybu SafeMove Collaborative. V kombinácii spomenutej funkcionality s pokročilou bezpečnosťou a svetelnou signalizáciou sa stáva robot SWIFTi výnimočným spoločníkom operátorov vo výrobnom procese.

text/foto ABB