Pojezd 1a Pojezdová dráha HIWIN LT S s robotem Fanuc M 20iA 35M vyrez zmensenaSpoločnosť HIWIN s.r.o., popredný dodávateľ lineárnej techniky, bola založená v roku 2001 ako výhradné zastúpenie pre Českú republiku a Slovensko.

Od tejto doby, teda už dvadsať rokov, sú produkty lineárnej techniky HIWIN dostupné aj na slovenskom trhu. Rast objemu predaja a posilnenie poskytovaných služieb slovenským zákazníkom viedol v roku 2006 k formálnemu založenie organizačnej zložky zahraničnej osoby HIWIN s.r.o., o.z.z.o. Ako centrum podnikania bola zvolená Považská Bystrica pre svoju geografickú polohu a vyspelé strojárenské prostredie so silnou minulosťou a sľubnou budúcnosťou.

 

Začiatky obchodných aktivít
Začiatky obchodných aktivít HIWIN na Slovensku boli ovplyvnené nízkou znalosťou tejto značky. Produkty HIWIN boli v podstate neznáme. Postupne, vďaka aktívnemu prístupu, sa značka HIWIN začala tešiť veľkej popularite, má povesť spoľahlivých produktov a pevné postavenie na trhu. V súčasnosti HIWIN patrí na Slovensku medzi popredných dodávateľov produktov lineárnej techniky.

Pojezd 2a pojezdova draha HIWIN LR zmensenaHIWIN Slovensko spracováva pre miestny trh obchodnú agendu, aktívne mapuje obchodné prostredie a poskytuje technicko-obchodnú podporu zákazníkom. Aktivity sa opierajú nielen o miestny tím pracovníkov a odborníkov, ale taktiež o materskú firmu HIWIN s.r.o. v Brne, ktorá spoločne zabezpečuje koordináciu obchodu a obchodných podmienok, okrem iného ponúka skladové priestory a dodávky produktov aj ucelených riešení.

„Pokiaľ hovoríme o produktoch lineárnej techniky HIWN je slovenský trh podobný českému,“ hovorí Ivan Panák, manažér HIWIN Slovakia, a dodáva: „Najväčší podiel predávaných produktov HIWIN tvoria koľajnicové lineárne vedenia, ďalej nasledujú guličkové skrutky a príslušenstvo. Čo sa týka odvetvia, na Slovensku je najviac zastúpený automobilový priemysel, ktorý je aj pre nás hlavným segmentom trhu, kde sa využívajú produkty HIWIN.“

 

Pojazdy pre priemyselné roboty
S nástupom automatizácie a robotizácie začal HIWIN dodávať na slovenský trh aj pojazdy pre priemyselné roboty. Tieto riešenia vyžadujú podrobnú technickú podporu a intenzívnu komunikáciu so zákazníkom. Vývoj v odvetví automobilového priemyslu prudko rastie. Na Slovensku taktiež postupuje automatizácia a robotizácia priemyslu, rozširujú sa a modernizujú výrobné závody, a preto rastie aj záujem o ucelené riešenia, vrátane pojazdových dráh pre priemyselné roboty.

„Práve produkty s použitím lineárnych motorov, pojazdové dráhy robotov a moduly HX sú pre náš slovenský trh najväčšou výzvou, na ktorú sa chceme v tomto roku zamerať najviac,“ dopĺňa I. Panák.
Pojezd 3 aPojezdová dráha HIWIN zmensenaNa Slovensku, rovnako ako v ďalších krajinách Európy, pandémia COVIDU výrazným spôsobom ovplyvnila predaj a všetky obchodné aktivity. Pri realizácii ucelených riešení, ako sú pojazdové dráhy pre priemyselné roboty, je dôležitá osobná komunikácia so zákazníkom priamo vo výrobe. Tieto dodávané riešenia, vrátane následnej technickej podpory vyžadujú často prítomnosť priamo u zákazníka. Preto je dopad covidových obmedzení na aktivity HIWIN značný. Súčasná situácia vytvára nerovnováhu v niektorých oblastiach, napríklad v dodávkach materiálu pre výrobu produktov a výrazne ovplyvňuje obchodné aktivity a podmienky dodávok. HIWIN očakáva, že oživenie a následná stabilita priemyslu nastane až po ustúpení pandémie pri následnom uvoľňovaní opatrení.

 

Text: Filip Cvetler,-šu-

Foto: HIWIN