digitalizacia1V celosvetovom prieskume spoločnosti Euler Hermes merajúcom úroveň digitalizácie krajín sa Slovensko umiestnilo na 44. mieste, pričom oproti poslednému prieskumu spred dvoch rokov sme klesli o 4 priečky. Zaostávame aj za našimi susedmi z krajín V4 – Českom (29.), Poľskom (31.) a Maďarskom (34.).


Index digitalizácie „Enabling Digitalization Index“ (EDI) meria flexibilitu a schopnosť jednotlivých krajín podporovať podnikateľské subjekty vo využívaní digitálnych technológií. EDI 2020 bol spracovaný na základe údajov zaznamenaných ku koncu roka 2019. Index sleduje päť základných kritérií: rozsah regulácie, úroveň znalostí, dostupnosť internetového pripojenia (konektivitu), infraštruktúru a veľkosť trhu.

Slovensko zaostáva
49 bodov stačilo Slovensku na 44. pozíciu v EDI rebríčku. Rovnaký počet bodov získalo aj Grécko, Turecko a India. Príčinou nášho poklesu nie je len veľmi malý trh. V porovnaní s najsilnejšími krajinami zaostávame najmä v kvalite pripojenia a vo výkonnosti infraštruktúry.
Krajiny, ktoré chcú zlepšiť oblasť digitalizácie, by sa podľa Euler Hermes mali zamerať na proaktívne vytváranie regulačných opatrení v digitálnom priestore, vzdelávanie, zlepšenie dostupnosti pripojenia a skvalitnenie digitálnej infraštruktúry.

Tajomstvo úspechu
Na prvých troch priečkach indexu EDI 2020 sa umiestnili USA, Dánsko a Nemecko. Spojené štáty sú na čele vďaka výbornému ekosystému vzdelávania, veľkosti trhu a priaznivej regulácii. Nemecko sa môže pochváliť najlepším ekosystémom vzdelávania, ako aj úrovňou infraštruktúry. Dánsko zase zaznamenalo najlepší výsledok v oblasti kvality pripojenia.
Najvýraznejší postup v rámci rebríčka EDI 2020 zaznamenala Čína – poskočila zo 17. pozície už na 4. miesto. Zlepšila sa v oblastiach regulácie trhu, miery pripojenia aj úrovne znalostí. Čína má ale stále priestor na zvyšovanie digitálnych znalostí svojej populácie, čo môže podľa autorov prieskumu umožniť čínskym firmám ďalej rozvíjať ich inovačný potenciál.
Posun vpred zaznamenali aj ďalšie krajiny ázijského kontinentu: Hongkong, ktorý je v súčasnosti na 7. mieste (predtým 11.) a Južná Kórea na 12. pozícii (posun zo 16.). Šesť z prvých 15 krajín je z regiónu Ázia-Pacifik.
Z európskych krajín zaznamenali postup na vyššie pozície napríklad Francúzsko na 15. mieste (zo 17.) a Španielsko na 20. priečke (z 24.).

Prvých 45 krajín v rámci rebríčka Enabling Digitalization Index 2020:
Prvých 45 krajín v rámci rebríčka Enabling Digitalization Index 2020

 

Digitálny index a jeho vplyv na HDP
Skóre EDI, ktoré daná krajina dosiahne, sa podľa odborníkov Euler Hermes odzrkadľuje aj na vývoji HDP. Každý ďalší bod v rámci rebríčka digitalizácie znamená nárast HDP za Q3 2020 o 0,25 percentuálneho bodu. Digitalizácia plní úlohu tlmiča ekonomických výkyvov.
„V kontexte súčasnej pandémie Covid-19 je veľmi dôležité zamerať sa na zlepšovanie digitálnej infraštruktúry a elektronizáciu podnikateľského prostredia. Krajiny s vysokou úrovňou digitalizácie sú totiž odolnejšie proti ekonomickým šokom spôsobených koronakrízou,“ uviedol Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.
V aktuálnej situácii sa ešte viac skloňujú pojmy súvisiace s digitalizáciou – on-line komunikácia, zdieľanie dát, home office, e-commerce a pod. Úspešné krajiny urýchlili digitalizáciu rôznych administratívnych procesov – či už to bolo rýchle získavanie finančnej pomoci zo štátnych podporných schém cez online nástroje, ale aj kvalitné digitálne zabezpečenie riadenia zdravotnej časti pandémie (testovanie, sledovanie kontaktov, izolácia, distribúcia vakcín).

text Marcela Danišová