obr1

Servisní robotika zažívá obrovský boom. Údaje Mezinárodní federace robotiky poukazují na silný potenciál růstu: v letech 2012 až 2015 se prodá po celém světě nejméně 93 800 nových profesionálních servisních robotů v hodnotě 12,5 miliardy eur. Veletrh AUTOMATICA, který se koná od 3. do 6. června 2014 v Mnichově, poprvé představí svou vlastní expozici na téma profesionální robotika.

Zvýšené tržby v oblasti servisní robotiky poukazují na to, že tato technologie se prosazuje ve stále více oborech. Profesionální servisní roboti jsou vybaveni novými schopnostmi: jsou schopni zachytit a vyhodnotit své okolí, jsou adaptabilní a jsou naprogramováni plnit nové úkoly zadané i laiky. Jsou schopni pružně a samostatně – částečně na základě hlasových pokynů nebo gestikulace – převzít od lidí složité úkoly a jednat samostatně. S rostoucí tendencí směrem k jednotným hardwarovým a softwarovým standardům je možno různé systémové komponenty stále více propojovat stejně jako stavebnici.

Ve vědeckém a inovačním programu „Horizont 2020“ vyhlásila Evropské unie (EU) robotiku za své stěžejní téma. V rámci spolupráce veřejného a soukromého sektoru chce EU společně s průmyslovým odvětvím klást celosvětově co největší důraz na oblast rozvoje civilní robotiky. Neelie Kroes, komisařka EU pro Digitální agendu, na toto téma zdůraznila: „Chceme v Evropské unii zdokonalit průmyslový rozvoj servisních robotů a na základě tohoto úspěchu vytvořit nová pracovní místa. Trh s roboty, kteří mohou komunikovat s lidmi, je čím dál větší, takže vítám záměr veletrhu AUTOMATICA připravit pro servisní robotiku, která je již připravena vstoupit na trh, své vlastní fórum.“

obr2
Tichá invaze
V současné době se používá na celém světě přibližně 100 000 profesionálních servisních robotů. Vedoucí roli hrají roboti v oblasti lékařství, kde nárůst obratu činil v roce 2012 ve srovnání s rokem 2011 celých 20 procent. Velké uplatnění nacházejí servisní roboti zejména v oblasti chirurgie vedené pomoci počítače, i když průměrná cena jednoho takového robota činí 1,5 milionu dolarů.
V trendu jsou také roboti určení na pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením. Tito provádí terapii a trénink, zlepšují fyzické a kognitivní funkce, nebo mohou sloužit jako inteligentní protézy.
Na vzestupu jsou bezřidičové dopravní systémy pro intralogistiku, u kterých – spolu s lékařskými roboty – se očekává nejvyšší tempo růstu. Směrodatné jsou zde navigační techniky, díky kterým se mohou mobilní roboti samostatně pohybovat v nestrukturovaném prostředí, toto sami rozpoznat, interpretovat, klasifikovat a sledovat dané objekty.
V zemědělském sektoru nacházejí velké uplatnění obzvláště dojící roboti. Navíc, polní roboti představují 33 procent celé profesionální robotiky. Roboti by sice mohli převzít velké množství úkolů z oblasti zemědělství a lesnictví, jako je například sklizeň, postřik, výsadba nebo řezání, ale tyto požadavky jsou příliš komplexní, takže bude nutný ještě hodně dlouhý vývoj, aby kombinovaně zvládali skutečně všechny případy svého použití v zemědělské technice.
Existuje stále větší poptávka po stavebních a demoličních systémech, robotech pro profesionální čištění, kontrolu a údržbu systémů, robotech určených pro záchranářské práce a podvodní systémy.
Pohled do budoucnosti
„Mezi silně rostoucí odvětví patří mimo jiné mobilní transportní vozidla pro různé oblasti, jako jsou například nemocnice nebo zásilkový obchod, ale také roboti v zemědělství a lékařství.“ To soudí Martin Hägele z institutu Fraunhofer IPA a dále pokračuje: „Stále významnější roli sehrávají roboti v oblasti kontroly a údržby, bezpečnosti a záchranářských prací.“
Protože k inovacím dochází na rozhraní jednotlivých oborů, předpokladem budoucího úspěchu je především těsné propojení výzkumu a průmyslu. Podle Roko Tschakarowa, vedoucího organizační složky Uchopovacích systémů ve společnosti Schunk, budou tento úspěch určovat tři následující ústřední témata: „Bezpečnost pro člověka a materiál, právní rámcové podmínky a vznik účinných realizačních celků a systémových integrátorů.“
Servisní robotika – ústřední téma veletrhu AUTOMATICA
Veletrh AUTOMATICA 2014 prezentuje ve své nové expozici Profesionální servisní robotika, umístěné v pavilonu A4, servisní roboty a komponenty, které je možno okamžitě použít, a to v následujících oblastech: Lékařství a lékařská péče, profesionální čištění, logistika a zemědělství. Zástupci z oblasti průmyslu i výzkumu se budou v jednotlivých diskusích a prezentacích zabývat nejnovějším vývojem. Ústřední témata rámcového programu se zaměří na různé aspekty, počínaje spoluprací mezi člověkem a robotem, přes konkrétní využití v lékařství, zemědělství a výrobě, až po vyhlídky do budoucnosti a nové technologie.

Tři veletrhy v jednom termínu

obr3

V roce 2012 přijelo do Mnichova na veletrh AUTOMATICA přibližně 700 vystavovatelů ze 40 zemí a kolem 31 000 návštěvníků ze 111 zemí. V průběhu let mezinárodní síť veletrhu neustále rostla. V současné chvíli pochází asi jedna třetina návštěvníků i vystavovatelů ze zahraničí.

Již dnes je pro veletrh AUTOMATICA 2014 rezervovaná větší výstavní plocha než v předcházejícím ročníku. Z českých a slovenských vystavovatelů v oblasti robotiky, montážní, manipulační a pohonné techniky je potvrzena účast firem Blumenbecker Prag, s. r. o., a DEL, a. s., z České republiky, jakož i prezentace společnosti SPINEA ze Slovenska.

V termínu od 3. do 6. června proběhne na mnichovském výstavišti také veletrh pro průmyslovou údržbu MAINTAIN a Intersolar Europe, vrcholové setkání odborníků z oblasti solárního průmyslu.

Intersolar Europe je celosvětově největší výstava v oblasti solárního průmyslu a jeho partnerů a zaměřuje se na oblasti fotovoltaiky, fotovoltaické výrobní techniky, na systémy skladování energie a solární termickou energii. Od roku 2014 se odborný veletrh „ees – electrical energy storage“ bude konat pod záštitou Intersolar Europe a rozšíří nabídku systémů skladování elektrické energie. To, co spojuje veletrhy AUTOMATICA a Intersolar Europe, je nabídka výrobních řešení. Intersolar Europe totiž ukazuje konkrétní použití automatizace v solárním průmyslu.

Tématem veletrhu MAINTAIN (stejně jako veletrhu AUTOMATICA) je výroba napříč všemi odvětvími. Veletrh s důrazem na průmyslové služby v oblasti údržby, jako jsou kontrola, údržba a opravy, poukazuje na to, jak je neoddělitelně spojen podnikatelský úspěch s použitelností strojů a zařízení.

Více informací: http://automatica-munich.com

TEXT/FOTO Jaroslav Vondruška