Inzercia 1Mechatronická stavebnica SpinBOT KIT pre stavbu robotickej techniky (kĺbové coboty, kĺbové servisné roboty, jedno a viac osové polohovadlá, presuvné a zakladacie zariadenia, periférne presuvné a zakladacie prostriedky, prostriedky rozširujúce funkcie robota, ...):


• je koncipovaná na princípoch modulárnej architektúry, východiskovou platformou je báza základných stavebných aktívnych a pasívnych prvkov/modulov a príslušenstva pre dizajnovanie a konfigurovanie rôznych funkčných a kinematických štruktúr robotickej techniky. Základom platformy je originálny modulárny inteligentný rotačný pohon DriveBOT z vlastného vývoja,
• umožňuje efektívnu rekonfigurovateľnosť už realizovanej kinematickej a funkčnej štruktúry (zmena stavby a rozsahu funkčnej a kinematickej štruktúry, zmena funkčných vlastností a parametrov), čo vytvára možnosť cielene zostavovať rôzne varianty robotickej techniky s novými vlastnosťami a parametrami (optimalizácia konštrukcie robotickej techniky na konkrétne podmienky jej nasadenia),
• umožňuje zostavovanie funkčných a kinematických štruktúr robotickej techniky presne na mieru požiadaviek jej aplikácie (počet pohyblivých osí: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; typy kinematických štruktúr: SCARA, RRR, RR, R; typy funkčných štruktúr: cobot, servisný robot, manipulátor, polohovadlo, podávač, otočný stôl, ...), v kategórii robot do nosnosti 35 kg a do maximálneho dosahu 1 750 mm, v kategórii polohovadiel/periférnych zariadení do nosnosti 50 kg,
• umožňuje zvyšovať funkcionalitu konfigurovaných zostáv odstraňovaním nepotrebných prepojení a nevyužitých funkčných jednotiek (znižovanie vlastnej hmotnosti), následne dosahovanie vyšších rýchlostí a akcelerácie vďaka nízkej vlastnej hmotnosti zostáv,
• umožňuje pružnú adaptibilitu nasadených prostriedkov robotickej techniky, na zmenu potrieb ich aplikačného nasadenia, jednoduchou prestavbou ich funkčnej a kinematickej štruktúry a jej prvkov (rekonfigurovateľnosť prostriedkov robotickej techniky, pružná reakcia na zmenu potrieb automatizovaného výrobného/nevýrobného procesu),
• umožňuje rýchle zostavovanie prostriedkov robotickej techniky, podľa aplikačnej potreby, skrátenie dodacích termínov a zníženie nákladov na vývoj týchto automatizačných prostriedkov,
• zaručuje paralelizáciu a urýchlenie výroby a dodávky nakonfigurovanej robotickej techniky odberateľovi, zjednodušenie organizácie jej výroby a redukciu výrobných nákladov,
• prináša priame a nepriame dodávateľské, inštalačné, prevádzkové a servisné úspory.

Inzercia 2
Obr. 2: Štruktúra SpinBOT KIT

 

Stavebnica SpinBOT KIT je určená najmä pre
• projekčné kancelárie orientované na automatizáciu a robotizáciu výrobných / nevýrobných procesov (kategória integrátori)
• výrobné organizácie, ktoré už majú nasadenú robotickú techniku a plánujú ďalšie zvyšovanie automatizácie a robotizácie svojich výrobných / nevýrobných procesov,
• výrobné organizácie, ktoré pripravujú investičné zámery v oblasti automatizácie a robotizácie svojich výrobných / nevýrobných procesov,
• odborné laboratória vysokých a stredných škôl orientovaných na výučbu a výskum v oblasti robotiky

Úspešné navrhovanie a následne využívanie robotickej techniky je podmienené pružnou reakciou na „požiadavky jej nasadenia“ (vlastnosti, charakteristiky, parametre, pružnosť na zmeny podmienok využívania, prevádzka, cena, ...), t.j. ide o proces zohľadnenia a zanesenia „požiadaviek nasadenia“ do konštrukcie a následne do aplikačnej spôsobilosti robotickej techniky pri udržaní odpovedajúcej technickej úrovne.
Stavebnica SpinBOT KIT tento proces dokáže efektívne a plne pokryť.

spinbotics

Kontakt:
www.spinbotics.com
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
https://www.linkedin.com/company/spinbotics/

English resume

To design a robotic technique succesfuly and efficiently for its subsequent utilization, there is a need for a flexible reaction to the "requirements of its application" (properties, characteristics, parameters, flexibility to change the conditions of use, operation, price, ...).
It is a process of considering and entering "application requirements" into the design phase and subsequently into the application capability of robotic technique while the appropriate technical level will be maintained.
The SpinBOT KIT can effectively and fully help to cover this process.

TEXT/FOTO Spinbotics