ABB 3D Printing PowerPac nástroj pre robotickú 3D tlač s robotom ABB IRB 6700Prvé náznaky 3D tlače sa vo svete objavili už v roku 1947. Vtedy sa pokusne podarilo vytlačiť podobu jašterice. Potom nastala v oblasti 3D tlače pomerne dlhá prestávka. V posledných rokoch dochádza k oživeniu tejto myšlienky, ktorá vďaka novodobej technológii nabrala celkom iný spád. V priebehu niekoľkých rokov sa 3D tlač stala dostupnou technikou a sofistikované mechanizmy nájdeme dokonca aj v mnohých domácnostiach, ako vzdelávaciu pomôcku pre deti.


V priemysle určuje kontúry 3D tlače robotická 3D tlač. K jej rozvoju prichádza najmä pre často rozmerové limity tlačeného produktu. Veľkým prínosom robotického pracoviska je aj veľká flexibilita pri bezodpadovej tvorbe prototypov, prípadne jeho tvarovo zložitých prvkov. Aby sme neostali iba pri prototypoch, veľkú pridanú hodnotu robotická 3D tlač prináša aj pre stavebníctvo, kde nanášaním vrstiev betónovej hmoty alebo vrstiev železa pomocou zváracej technológie možno ju využiť napríklad aj na stavbu nápadov architektov. Nepotrvá dlho a čoskoro nám budú obydlia stavať roboty práve 3D tlačou.
Pri zohľadnení novodobých technológií v 3D tlači a jej potenciálneho použitia v rôznych segmentoch priemyslu otvára táto technológia veľký priestor pre technologické spoločnosti. Podľa spoločnosti Forbes je v roku 2020 na tomto trhu medzera výroby pre spotrebiteľov v rozsahu až 15,3 mld. dolárov.

Robotická 3D tlač prvého roboticky vytlačeného mosta v Amsterdame
Robotická 3D tlač prvého roboticky vytlačeného mosta v Amsterdame

 

Na vlne trendu
Vývoj ABB robotov nespí a už dnes možno využívať nástroj 3D Printing Powerpack ako doplnok simulačného prostredia ABB Robotstudio. Cieľom tejto aplikácie je priniesť užívateľovi podobné vnímanie a funkcionalitu ako pri štandardnej 3D tlači. To znamená, že bez nutnosti programovania robota možno voľne dostupnými riešeniami konvertovať 3D objekt do tzv. G-kódu. Prostredníctvom Robotstudia ho môžeme jednoducho transformovať do trajektórie priemyselného robota, ktorá sa môže skladať aj z niekoľko miliónov bodov. Samotný softvér umožňuje aj redukciu nepotrebných bodov trajektórie a vytvoriť plynulejšie pohyby robota.
Na tlač tvarovo zložitých alebo rozmerovo veľkých častí môžeme robota umiestniť na robotický pojazd, čo umožňuje aj samotný softvér pri simulácii. V prípade tvarovo zložitejších modelov môžeme dosku, na ktorej prebieha tlač umiestniť na externú os riadenú robotom. To všetko pre maximálne plynulý pohyb. Robotom môžeme riadiť nielen pohyb samotného robota, ale využitím pohonu ABB na výtlačnom zariadení aj reguláciu prietoku nanášanej hmoty.
Je robotická 3D tlač teda jedným zo správnych smerov budúcnosti? V ABB si myslíme, že určite. Technológie na to máme už dnes pripravené.

TEXT ABB FOTO ABB, arch2o