conveyorVybudovanie modernej automatizačnej firmy vyžaduje mnoho úsilia, investícií do zázemia i hľadania technicky vzdelaných ľudí. Súčasťou tejto „stavby“ musí byť aj podpora samotného vzdelávania jej pracovníkov. Pretože nič nerobí automatizačnú firmu výnimočnejšou ako jej „know how“.


V prostredí stále pribúdajúcich modernejších riešení nemožno ustrnúť. Práve o to sa usiluje aj oddelenie robotiky ABB na Slovensku. Pre svojich partnerov je nielen dodávateľom kvalitných produktov pre priemyselnú robotizáciu, ale svojou profesionalitou a odbornosťou aj spoľahlivým po­radcom v technickej oblasti.

Individuálny prístup
Základnými piliermi podpory v ABB sú predovšetkým individuálne ško­lenia pre firmy, ktorými sa školiteľ vždy usiluje čo najviac priblížiť priamo problematike pripravovanej robotickej aplikácie. Technici systémového integrátora si na školeniach môžu vyskúšať technológiu, ktorú využívajú pri vlastných projektoch. Sú však aj prípady, keď si programátori prinesú aj testovacie vzorky a riešenie hľadáme spolu priamo na školení. V takom prípade má školenie najväčšiu pridanú hodnotu.
Ďalším nemenej dôležitým prvkom technickej podpory je práve špičkové technické vybavenie spoločnosti ABB. V nových priestoroch, kde sa od­delenie robotiky ABB presťahovalo na jar tohto roka, sa dá využiť techni­ka všetkých veľkostných kategórií z portfólia robotiky ABB.
K dispozícii sú roboty vyšších nosností ako IRB 6600, IRB 4600 s hlavi­cou force control 2500, IRB 2600 s technológiou SafeMove 2 Pro, ale aj menšie varianty priemyselných robotov ako IRB 120 alebo IRB 1200 či lakovací robot IRB 52. Najväčším tohtoročným lákadlom je iba nedávno predstavená novinka – robot IRB 1100 s riadením Omnicore C30, ktorý je súčasťou špeciálnej modulárnej bunky. Okrem robota s plne vybaveným riadením obsahuje dopravníkový systém s technológiou sledovania po­hybu, priemyselnú kameru s vysokým rozlíšením a softvérom integrated vision, ako aj veľa iných nástrojov. Nová robotická bunka je zabezpeče­ná kompletným bezpečnostným systémom SICK, čo umožňuje testo­vať a demonštrovať aj princípy kooperačného robotického pracoviska. Okrem základných principiálnych funkcionalít tu majú integrátori mož­nosť upnúť akékoľvek prípravky na maximálnu flexibilitu testovania rôz­nych procesov.

bunka pre testy
Špeciálna bunka pre testy a školenia systémových integrátorov

 

Zdroj informácií
Samozrejmosťou hľadania technického riešenia je mať obsažný a kva­litný zdroj relevantných informácii. Preto je pre partnerov a systémových integrátorov k dispozícii nová špecializovaná web stránka ABB: https://new.abb.com/products/robotics/sk/slovak-local/partneri-a-syste­movi-integratori. Programátor v tiesni tu nájde potrebnú dokumentáciu a, samozrejme, aj telefónny kontakt na technika ABB robotiky.
Dôležitým prvkom profesionálnej automatizačnej spoločnosti je tiež pre­zentácia automatizačných riešení pred zákazníkmi. Systémový integrá­tor a partner spoločnosti ABB môže získať podporu divízie robotiky ABB aj v tejto oblasti, či už prípravou technickej prednášky, alebo aj priamo ukážkou technológie.
Čaká aj vás taká prezentácia? Neváhajte, kontaktuje divíziu Robotiky a automatizácie. Skúsme robiť veci inak.

TEXT Tomáš Gajdoš FOTO ABB