obr1Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR), medzinárodný líder na trhu mobilných robotov, zhodnotila aktuálny vývoj na trhu strednej a východnej Európy (CEE) a nové príležitosti na automatizáciu vnútropodnikovej prepravy s ohľadom na nedávno uvedený nový model MiR250. Spoločnosť pritom uviedla, že v roku 2019 v regióne CEE zdvojnásobila svoj predaj a stredná a východná Európa tak tvorí už 11 % globálnych predajov MiR.


Najvyšší obchodný nárast v regióne dosiahla spoločnosť MiR na trhoch v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku. V týchto krajinách funguje silná partnerská sieť: Amtech a Dreamland v Českej republike a na Slovensku, Astor a ProCobot v Poľsku, B&O Engineering a novo aj VFP Systems v Maďarsku. Význam strednej a východnej Európy v rámci globálneho predaja MiR zdôrazňuje tiež aktuálne ocenenie Excellent Partner pre poľskú spoločnosť Astor, ktorá bola prvým partnerom z regiónu. Zaujímavý rast bol vlani dosiahnutý aj na Balkáne, v Rusku, na Ukrajine a v Bielorusku.
Spoločnosť MiR aktuálne dodáva päť modelov mobilných robotov, ktoré sa líšia nosnosťou a účelom využitia. Menšie roboty MiR100, MiR200 a MiR250 sú určené na prepravu ľahších nákladov v priemyselnej výrobe, logistike a zdravotníctve. MiR500 a MiR1000 zas umožňujú automatizáciu zberu a prepravy paliet a ťažkých nákladov. Potreby zákazníkov podporuje MiR aj ponukou širokého ekosystému doplnkov a nadstavbových modulov dostupných v rámci platformy MiR Go, ktorá obsahuje riešenia tretích strán.
„V strednej a východnej Európe sú veľmi populárne hlavne naše menšie roboty,“ povedal Jesper Sonne Thimsen, obchodný riaditeľ pre región CEE v spoločnosti MiR. „Čo sa týka priemyselného odvetvia, najvyšší dopyt máme z automobilového a elektrotechnického priemyslu. Súčasná situácia, samozrejme, zapríčiní určité spomalenie investícií, ale automatizácia internej logistiky bola v týchto segmentoch vždy na zozname najvyšších priorít. V roku 2019 tvorili naše predaje 11 % celosvetového obratu spoločnosti.“
V marci tohto roku uviedla spoločnosť nový model MiR250, ktorý je určený predovšetkým do menších a stiesnených prevádzok s úzkymi koridormi a nízkymi profilmi. „Sme presvedčení, že tento model svojimi vlastnosťami zaujme hlavne výrobné, logistické a zdravotnícke organizácie. Jednou z jeho predností je rýchlejšie nabíjanie, čo umožňuje maximalizovať efektivitu prepravných operácií a dosiahnuť rýchlejšiu návratnosť investície,“ dodáva J. S. Thimsen.

TEXT/FOTO Jana Cenefelsová