cr1Spoločnosť Exor – Zerust ponúka antikorózne fólie s tenkou hrúbkou a mimoriadnou mechanickou odolnosťou. Vďaka tomu môžete podstatne obmedziť spotrebu plastov vo vašej firme a k tomu ušetriť náklady. Úspora spotrebovaných plastov predstavuje stovky až tony kilogramov.


Spoločnosť Excor-Zerust s.r.o. dodáva na český a slovenský trh antikorózne fólie už viac ako 20 rokov. Ako každý dodávateľ obalov v súčastnosti sa stretáva s pripomienkami a požiadavkami zákazníkov ohľadom spotrebovania prebytočných plastov. Vďaka inovatívnemu prístupu k výrobe je schopná takýmto požiadavkám vyjsť v ústrety tým, že má v portfóliu fólie s tenkou hrúbkou a extrémnou mechanickou odolnosťou. Takáto fólia sa pri použití netrhá, zároveň však váži podstatne menej ako konvenčné fólie.
Výhody takého riešenia je možné ilustrovať na prípadovej štúdií zo strojárenskej firmy z juhomoravského kraja. Firma svoje výrobky pri zámorskom exporte chránila antikoróznym obalom v hrúbke 100µm a rozhodla sa začať baliť fólie do Excor® v hrúbke 60µm.

22
V prvej fáze tejto zmeny boli vytvorené porovnávacie balenia – tzn. časť zásielky bola zabalená do konvenčného balenia a druhá časť do alternatívneho balenia Excor®. Tovar bol odoslaný a až u konečného zákazníka v zámorí sa tovar skontroloval pracovníkom lokálnej pobočky Excor®. Diely v obidvoch typoch boli v poriadku, a tým sa dokázalo, že nové obalové riešenie funguje rovnako ako to pôvodné. Súčasne s týmto testom, kedy boli diely zabalené do obidvoch typov fólie, boli testované aj v klimatickej komore – výsledok bol opäť zhodný pre obidva typy.

Na základe týchto úspešne prevedených testov sa zákazník sám rozhodol, že svoje pôvodné balenie zamení za nové, celkový efekt zhrňuje tabuľka nižšie.

Clipboard01

*špeciálna fólia Excor® hrubá 60µm dosahuje při nárazovom teste podľa ASTM D1709/A (tzv.“dart-test“) odolnosť minimálne 320 gramov, zatiaľ čo bežná LPDE fólia v hrubá 100µm má túto odolnosť na úrovni približne 220 g.

Firma touto zmenou hrúbky antikorózneho obalu výrazne obmedzila svoju spotrebu plastov o takmer 3000 kg ročne, bez toho, aby bola obmedzená účinnosť balenia. Najdôležitejšia je pre zákazníka predsa úspora nákladov.

1
Podobný prístup už firma Excor-Zerust aplikovala už u vätšiny svojich zákazníkov a celkové úspory na hmotnosti antikoróznych obalov sa počítajú v niekoľko desiatkách ton plastu ročne.

Viac nájdete na: www.excor-zerust.cz

 

Text/Foto: Petra Laclavíková