ZP29. 9. 2011

Ojedinelý projekt výskumu vlastností žiarupevných ocelí novej generácie realizujú Železiarne Podbrezová (ŽP). Jeho celkové náklady predstavujú sumu viac ako 4,12 milióna eur, pričom 65 % sa na ňom spolupodieľa Európska únia a štátny rozpočet.

 

Podľa vedúceho odboru technického a investičného rozvoja ŽP Milana Srnku, projekt sa začal realizovať vo februári tohto roku a ukončiť sa má v decembri 2014. Partnerskou organizáciu pri výskume je Výskumný ústav zváračský - priemyselný inštitút Bratislava. Na projekte spolupracuje kolektív 23 zamestnancov ŽP.

Cieľom projektu je zlepšiť tepelnú odolnosť wolfrámovej kotlovej ocele, ktorá sa používa v energetike. "Vývoj kotlovaných legovaných akostí súvisí s neustálym zvyšovaním teplôt a tlakov, pri ktorých pracujú energetické zariadenia," uviedol Srnka.

Napríklad v uplynulých 30 rokoch sa zvýšila teplota pre použitie kotlových akostí o 60 stupňov na súčasných 600 stupňov Celzia. Predpovede odborníkov v oblasti energetiky hovoria, že teplota sa v najbližších 30 rokoch zvýši o ďalších 50 až 100 stupňov. Projekt ŽP sa zaoberá vlastnosťami práve takýchto ocelí.

Pracovníci, podieľajúci sa na výskume musia preto najprv získať a zvládnuť poznatkovú databázu o daných oceliach. Následne ju budú laboratórne skúmať a nakoniec zrealizujú experimentálne skúšky valcovania oceľových rúr s overením ich vlastností.


Zdroj: TASR