Společnost Hoymiles Power Electronics Inc. (dále jen "Hoymiles"), nedávno představila svou zcela novou cloudovou platformu S-Miles Cloud Platform, která umožňuje v reálném čase monitorovat a vizualizovat, jak fungují zařízení solárních elektráren.

obrK platformě S-Miles Cloud Platform je možné připojit hlavní komponenty solárních elektráren. Díky zařízení na shromažďování

 

dat, která využívají internetu věcí (IoT), nabízí tato platforma možnost sledování účinnosti elektrárny, včetně aktuálních informací o stavu jednotlivých modulů a dokáže hlásit i případné poruchy.

 

Vylepšená verze monitorovací platformy zlepšuje schopnosti zpracování dat v cloudu a díky technologii edge computing zkracuje latenci. Prostřednictvím širokého spektra funkcí pro chytrý monitoring, sledování provozu a údržby, tak zákazníkům můžeme nabídnout větší hodnotu.
Platforma S-Miles Cloud Platform je k dispozici jako mobilní aplikace, nebo k ní lze přistupovat přes webový prohlížeč. Představuje výkonný a jednoduše použitelný portál pro efektivní údržbu solárních elektráren. Díky uživatelsky přívětivému postupu instalace může být integrace této platformy do stávajících systémů rychlá a jednoduchá.
Nově aktualizovaná platforma vyniká přehledným a jednoduchým ovládacím rozhraním, které je navrženo se zřetelem na koncové uživatele. Ti mají hned na očích ty nejdůležitější informace a v případě potřeby si mohou zobrazit hloubkovou analýzu zobrazených dat. Součástí této aktualizace je také funkce pro sledování hardwarových aktualizací, která v reálném čase zobrazuje ukazatel průběhu a v případě, že jsou během aktualizace zjištěny chyby, nabídne systém podrobné vysvětlení těchto chyb.

Ruku v ruce s vylepšeným uživatelským rozhraním jde také optimalizovaná technická struktura celé platformy, která shromažďuje, analyzuje a distribuuje jednotlivá data. Aktualizovaná verze cloudové platformy S-Miles Cloud Platform tak nyní umí nabídnout synchronizovanou analýzu dat a vzhledem k tomu, že se jedná o cloudovou aplikaci, zpracování dat probíhá přes paralelní počítačovou architekturu, což přispívá k optimalizaci využití výkonu procesorů (CPU) v jednotlivých clusterech a současně podporuje otevřené programovací rozhraní pro cross-platformní komunikaci, sdílení dat a vzdálenou správu přes TCP připojení. Platforma je také kompatibilní s nejnovějšími a nejmodernějšími hardwarovými technologiemi firmy Hoymiles, včetně mikroměničů řady DTU-Pro, DTU-Lite a nových modelů řady Sub-1G.

Díky standardizaci dat pro celou elektrárnu tak operátoři mohou přijímat přesnější, na datech založená rozhodnutí ohledně provozu elektrárny pro optimalizaci energetického výkonu. Nová cloudová platforma S-Miles Cloud Platform tak nabízí nejen přesné a aktuální informace o provozním stavu, ale současně obsahuje nové, automaticky generované vstupní a výstupní energetické ukazatele pro celou solární elektrárnu s cílem přesnějšího mapování celkového výkonu elektrárny.
Podle Protex