×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /data/web/engineering.sk/web/images/strojarstvo/box_nov
JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /data/web/engineering.sk/web/images/strojarstvo/kreslo_nov
×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/strojarstvo/box_nov
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/strojarstvo/kreslo_nov
1aJe náročný nielen voči sebe, ale aj voči študentom, v ktorých hľadá rovnocenných partnerov. Možno aj preto prijímajú na katedru dizajnu VŠVU ročne len dvanásť z množstva uchádzačov. My sme Ferdinanda Chrenku, vedúceho ateliéru industrial dizajnu, zastihli práve v hektickom období prijímacích skúšok.

Ste vedúcim ateliéru priemyselného dizajnu a sám ste v roku 2009 získali Národnú cenu za priemyselný dizajn. Cítite sa viac pedagógom alebo dizajnérom? Čo vás priviedlo k tomuto povolaniu?

Pedagóg, či dizajnér? Dúfam, že oboje. Učiť dizajn a zároveň ho aktívne tvoriť je možné, pokiaľ sa spájajú tieto činnosti tvorivosťou. Hľadám stále nové témy a spôsoby ich naplnenia. V učení často experimentujem, v tom mi veľmi pomáhajú dizajnérske skúsenosti so spoluprácou s výrobcami. Na dizajne ma už od mojich začiatkov najviac priťahuje pocit potrebnosti. Nielen jeho samotného ako technicko – výtvarného fenoménu, ale i osobnej potrebnosti človeka, ktorý navrhuje užitočné veci.

Aké sú špecifiká priemyselného dizajnu?

Za prioritnú vlastnosť priemyselného dizajnu pokladáme zrejme efektívne produkovanie výrobkov pomocou sériovej výroby a inovatívnych technológií. Dizajn je však v súčasnosti vnímaný ako synonymum doby. Dizajn okrem klasického vnímania má presah aj do mnohých ďalších činností. Stále viac rezonuje jeho charakter ekologický a humanistický.

Ako prebieha štúdium dizajnu na VŠVU? Vychádzajú zo školy „hotoví ľudia“?

Na VŠVU sa učí dizajn v troch ateliéroch transport, produkt a industrial design. V prvom ročníku absolvujú študenti prípravné kurzy, potom pokračujú v špecializácií. Študenti si majú možnosť slobodne vybrať z troch ateliérov a počas štúdia ateliér meniť. Ponúkame im aj pobyty na zahraničných školách. Snažíme sa, aby boli za svoje vzdelanie spoluzodpovední. Rozvíjame ich schopnosti v mnohých oblastiach tvorby, okrem teoretického vzdelania z umenovedných predmetov sa učia ovládať klasické, ale aj digitálne spôsoby navrhovania a realizácie modelov a prototypov. Úspešnosť závisí od špecializácie, ktorej sa chcú venovať, od možnosti praxe a schopnosti, ktoré u nás v škole získali. Výsledok je individuálny, ale myslím si, že u nás končia často výnimočné osobnosti.

S akými problémami sa môžu stretnúť absolventi katedry v reálnom živote?

Predpokladám, že nie každý z nich si nájde uplatnenie v odbore. Disponujete nejakými štatistikami ich uplatnenia na trhu práce?

Naši absolventi majú šancu pracovať v dizajnérskom štúdiu alebo vo firme, môžu sa uchádzať o zákazky aj na „voľnej nohe“. Foriem by sa našlo isto veľa, problém je v tom, že reštrukturalizácia slovenského priemyslu často prináša dizajn zároveň s dovezenou technológiou. Reálna prax nie je ideálna. Tak ako v športe, aj naši absolventi sa musia presadiť. Získavajú bohaté znalosti, preto sa uplatňujú aj v odboroch, ktoré s priemyselným dizajnom súvisia nepriamo. Snažíme sa, aby naši absolventi mohli so svojim vzdelaním podnikať aj na svetovom trhu práce. To sa nám čiastočne darí – naši študenti sú zamestnaní v ateliéroch významných zahraničných firiem Volkswagen

(Wolfsburg), Priestmangoode (Londýn), Pininfarina (Taliansko), Škoda Mladá Boleslav, ale aj vo Forde, Audi a v Mercedese. O svojich absolventoch sa zaujímame, ale štatistikou uplatnenia zatiaľ nedisponujeme.

Zúčastňujú sa študenti aj nejakých súťaží?

Súťaže a spoluprácu s firmami pokladáme za významnú pedagogickú formu štúdia, a preto jej venujeme sústredenú pozornosť.

Akým smerom sa podľa vás uberá priemyselný dizajn na Slovensku a akú budúcnosť mu predpovedáte? Vidíte vzrastajúci záujem o tento študijný odbor?

Dizajn chápu vo svete ako významnú súčasť vývoja spoločnosti, a tak sa k nemu aj správajú. Vo výchove a v uplatňovaniu dizajnu v praxi máme čo doháňať! Tak ako je dizajn výnimočný v rukách jedného človeka je výnimočný aj cez vnímanie nadnárodných problémov, dizajn integruje pozitíva a naopak aj negatíva populačného rastu. Dizajn je prítomný v mnohých formách od užitočných a krásnych predmetov po odpad, znečisťovanie ovzdušia, likvidáciu nerastných surovín, dopravné a ekologické kolapsy, avšak môže pomáhať chorým, starým a handicapovaným. Prítomnosť dizajnu je všade okolo nás. Je úžasné ho študovať a venovať sa mu.

{gallery}strojarstvo/box_nov{/gallery}

{gallery}strojarstvo/kreslo_nov{/gallery}


V čom podľa vás spočíva nadčasovosť výrobkov?

Nadčasovosť výrobkov je vo výnimočnosti vzťahu formy a funkcie s ktorou prichádza tvorca v pravú historickú chvíľu a nájde široký ohlas v národnom, alebo medzinárodnom kontexte.

V budúcom čísle sa pozrieme na priemyselný dizajn na Slovensku očami študentov a absolventov katedry priemyselného dizajnu.

K fotke p. Chrenka:

Doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch. (1956)

Vyštudoval Strednú umeleckopriemyselnú školu v Brne a absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení dizajnu. Od roku 1993 na nej pôsobí ako vedúci Ateliéru industrial dizajnu. Získal viacero prestížnych ocenení, predovšetkým za dizajn stomatologických súprav a chladiarenských samoobslužných zariadení a je trojnásobným držiteľom Národnej ceny za dizajn. Okrem pedagogickej činnosti a aktívnej práce priemyselného dizajnéra je zároveň kurátorom výstavných dizajnových podujatí.

Rámik

  • Časť spolupráce katedry s domácimi a zahraničnými partnerskými školami, inštitúciami a firmami v roku:
  • Projekt Fit 2 lifestyle, kooperácia s STU v Bratislave. Projekt ešte pokračuje, jeho výsledkom má byť facelift modelu Škoda Fabia Scout 1:1
  • Projekt Audi 2020. Spolupráca s firmou Audi. Tvorba dizajnérskych návrhov a modelov.
  • Projekt Electrolux dizajn laboratory 2009. Účasť Ateliéru industrial design na medzinárodnej súťaži. Výstupom boli koncepčné štúdie.
  • Projekt Dizajn contest Slovakia 2009. Spolupráca Ateliéru industrial design s Polytrade CE. Výstupom boli modely a vizuálizácie.
  • Projekt Škoda Fit to Age, Škoda Mladá Boleslav a.s. ČR, výsledkom spolupráce boli koncepčné štúdie.
  • Projekt Audi, Audi a. s. Ingolstadt, Nemecko, Výstupom boli modely experimentálnych vozidiel na báze elektropohonu.

Rámik

Ocenenia študentov v súťažiach

1. miesto v kategórií progresívny dizajn Grand Prix MOBITEX za kolekciu barových stoličiek a svietidiel, Medzinárodný veletrh v bydlení MOBITEX 2009, BVV veletrhy Brno, Česká republika

Uznanie OWL bandaska, Ján Turzo, Národná cena za dizajn, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava

Design Contest Slovakia 2009. 1. cena, Boris Klimek, Night birds, Politrade CZ a LG, Bratislava, SR

MID dizajn 2009 (Mobile Internet Devices) , INTEL, 1. miesto, Bratislava, SR

1. a 2. miesto v súťaži Allivision

Popisky:

1. Stomatologická súprava CHEESE pre firmu Chirana-Medical, za ktorú dostal Ferdinand Chrenka poslednú Národnú cenu za dizajn (2009) a Cenu Jana Bahýľa (2010).

2. Chladiarenské samoobslužné zariadenie pre firmu Pastorkalt.

Výpich:

Reštrukturalizácia slovenského priemyslu často prináša dizajn zároveň s dovezenou technológiou.

TEXT Sláva Štefancová

FOTO Jakub Klimo, Martin Klimo, archív Ferdinanda Chrenku