VVK6S päťročnou periodicitou, od roku 1976, sa schádzajú špecialisti v odbore valcovania plechov, na konferencii Oceľové pásy, ktorú organizuje rovnomenná spoločnosť z Moravskej Ostravy.Organizátori ôsmy ročník medzinárodnej konferencie naplánovali na začiatok októbra - 4. - 6. 2011 do Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.

Ako nás informoval Ing. Mirko Kráľ zo sekretariátu konferencie, záštitu nad tohtoročným podujatím prevzal prezident U.S. Steel Košice.

Cieľom konferencie je vytvorenie fóra pre prezentovanie teoretických, technologických a priemyselných výsledkov v oblasti valcovania a finalizácie oceľových pásov za tepla a za studena. Podujatie má umožniť výmenu skúseností vedeckým pracovníkom a inžinierom o súčasnom stave v oblasti výskumu a aplikovaných technológií.

Súčasťou podujatia bude aj odborná exkurzia do košickej fabriky U.S. Steel. Jej predmetom budú informácie o kontinuálnej linke pre pozinkovanie pásov.

Medzinárodná konferencia sa teší záujmu, pravidelne sa jej zúčastňujú desiatky odborníkov z Česka a okolitých krajín a samozrejme aj tentoraz domácich- slovenských špecialistov.

TEXT/ FOTO: Ján Minár