Bratislava 14. októbra (TASR) - Infláciu v septembri znižovali obedy zadarmo, zvyšovali ceny vo vzdelávaní či doprave. Uviedol to v komentári k septembrovým spotrebiteľským cenám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

"Na priemernú infláciu v ekonomike (podľa Štatistického úradu) v septembri pôsobilo hneď viacero protichodných efektov. Rastúce ceny vo vzdelávaní, v kombinovanej cestnej doprave či v zdravotníctve boli kompenzované obedmi zadarmo pre žiakov základných škôl či pomalším rastom cien potravín, respektíve prehĺbením medziročného poklesu cien pohonných hmôt (ovplyvnené bázickým efektom). Sezónny pokles cien zaznamenali aj ceny dovoleniek. Výsledkom bol medzimesačný nárast cien o 0,1 % a zrýchlenie dynamiky ich medziročného rastu z 2,8 % na 2,9 %," spresnil. Ceny vzdelávania (poplatkov vo vzdelávaní) vzrástli v porovnaní s augustom až o 3,9 % a zaznamenali tak najrýchlejší medzimesačný nárast od septembra 2005.

"Inflácia by sa v nasledujúcich mesiacoch mala stále pohybovať okolo úrovne 3 %, respektíve jemne nad touto úrovňou. Proinflačne by mali stále pôsobiť ceny potravín i pokračujúci prenos vyšších miezd v ekonomike do cien služieb. Medziročnú infláciu v závere roka by však mal dočasne podporiť silný bázický efekt u cien pohonných hmôt (cena ropy v závere minulého roka výrazne zlacnela). Na druhej stane, tlak z dopytovej inflácie by sa mal postupne stabilizovať a na prelome rokov by sa mohol začať pozvoľna zmierňovať, a to pod vplyvom slabnúceho ekonomického rastu. Nižšie dopytové tlaky by sa mali na inflácii naplno prejaviť v roku 2020, kedy očakávame jej návrat k úrovni 2 %." dodal Koršňák.

"Inflácia je v týchto mesiacoch zrejme ešte stále ovplyvňovaná nízkou mierou nezamestnanosti, nominálnym aj reálnym rastom platov a teda aj dobrou kúpyschopnosťou obyvateľstva. Postupne sa však spomaľovanie ekonomického rastu začne zrejme podpisovať aj pod spomaľovanie rastu cien tovarov a služieb. Očakávame, že ťahúňom rastu zostanú aj naďalej vyššie ceny potravín a taktiež bývania. Počas nasledujúcich mesiacov preto očakávame úrovne medziročného rastu spotrebiteľských cien v rozpätí 2,5 až 2,8 %," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že v septembri 2019 v porovnaní so septembrom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,9 %. Spotrebiteľské ceny v septembri v porovnaní s augustom v úhrne vzrástli o 0,1 %.