Nová Baňa 9. októbra (TASR) - Stredoslovenská distribučná (SSD) investuje do elektrickej infraštruktúry v Novej Bani tisíce eur. Spoločnosť aktuálne v meste rieši dva projekty, jeden Pod Matiašovým vrchom, druhý na Cintorínskej ulici. Zároveň pripravuje aj ďalšie.

"Investície do elektrickej distribučnej siete v Novej Bani boli v posledných rokoch pozastavené. Boli za tým naštrbené vzťahy s predošlým vedením mesta. Situáciu nedokázalo vyriešiť ani mestské zastupiteľstvo, ktoré chápalo nevyhnutnosť výstavby nových vedení," informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš s tým, že po nástupe nového vedenia mesta sa situácia zmenila.

Problém s nedostatočným elektrickým napätím Pod Matiašovým vrchom rieši SSD výstavbou nového vedenia vysokého napätia v dĺžke asi 700 metrov a novej kioskovej trafostanice s vývodmi nízkeho napätia. Investičné náklady sa pohybujú okolo 115.000 eur. Ukončenie prác a spustenie nového vedenia do prevádzky je v pláne do konca októbra.

„Vďaka týmto zariadeniam bude kapacita v sieti dostatočná pre všetkých existujúcich odberateľov v požadovanej kvalite. Zároveň bude možné pripájať k sieti aj nové odberné miesta,“ skonštatoval Peter Faluš, manažér realizácie SSD. Dodal, že väčšina nového vedenia je zakopaná v zemi, takže bude odolnejšia voči vonkajším vplyvom a nebude narúšať estetiku prostredia.

Energetici pracujú v týchto dňoch aj na Cintorínskej ulici. Vybudovali tam novú kioskovú trafostanicu, ktorá nahradí dve staršie, stojace na betónových stĺpoch. "Okrem toho, že sú už v zlom fyzickom stave, narúšali vzhľad centra mesta. Nová trafostanica bude mimo zorného poľa hlavnej ulice. V tomto smere bude pozitívom aj postupná demontáž niekoľkých stĺpov vzdušného vedenia vysokého napätia, ktoré nahradí podzemný kábel," vysvetlil Gejdoš.

„Je to lepšie riešenie pre nás ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ale aj pre životné prostredie či súkromných majiteľov pozemkov, cez ktoré prechádzalo pôvodné vedenie. Získame aj nové možnosti inštalácie rozvodných skríň, posilníme sieť nízkeho napätia a pripravíme ďalšie vývody,“ dodal Faluš. V tomto prípade sa výška investície SSD pohybuje okolo 180.000 eur. Aby energetici nemuseli pre kábel rozkopávať priveľa chodníkov, cestu a trávnaté plochy, zhruba sto metrov podzemnej trasy vytvorili riadeným pretlakom.

Práce si podľa Gejdoša vyžiadali aj určité obmedzenia či odstávky, o všetkých dočasných uzáverách a vypínacích plánoch spoločnosť informuje obyvateľov priebežne. Termín ukončenia prác je naplánovaný na koniec októbra.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35.000 kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755.000 domácností a firiem.